fbpx

Eğitim ve Uzmanlıklar

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) – 1996 / 2003
 • Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı – 2003 / 2009 (Uzmanlık)
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı (Yardımcı Doçent)

Deneyim

Görev Aldığı Kuruluşlar

 • Avusturya, Viyana Tıp Üniversitesi, Travmatoloji Klinği, (Medizinische Universitat Wien, Universitatsklinik Für Orthopadie und Unfallchirurgie) – 2005 / 2006
 • Üsküdar Devlet Hastanesi – 2009 / 2013
 • Kastamonu Taşköprü Devlet Hastanesi – 2011 / 2013
 • Özel Ataköy Hastanesi – 2012 / 2013
 • Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı – 2013 / 2018
 • Çorlu Vega Hospital – 2018 / Halen

Tıbbi İlgi Alanları

 • Kırık İyileşmesi
 • Rotator Manşet Hastalıkları ve Omuz İnstabiliteleri
 • Kemik Anatomisi ve Biyolojisi
 • Üst Ekstremite Muayenesi
 • Üst Ekstremite Kırıkları
 • Kemik ve Eklem Enfeksiyonları
 • Vertebra Kırıkları
 • Diz ve Çevresel Bağ Yaralanmaları

Yönetilen Tezler

 • Mehmet Demirok, (2014). , Kienböck hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarımız, Namık Kemal Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Araştırma ve Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 • DONMA MUSTAFA METİN,DOĞRU MÜCAHİT,DEMİRKOL MUHAMMET,ÖZÇAĞLAYAN ÖMER,TOPÇU BİROL,KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN TUĞBA İLKEM,GÖNEN KORCAN AYSUN,NALBANTOĞLU BURÇİN,NALBANTOĞLU AYŞİN,DOĞRU RUMEYSA,ULUCAN HAYDAR,KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,YILDIRIM GÜZELANT ALİYE,DONMA ORKİDE (2017).  What is the Important Point related to Follow up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip ?.  Journal of Child Science, 1(4), 1-4., Doi: 10.1055/s-0037-1606611 (Yayın No: 3688510)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,Sökücü Sami,EROL MEHMET FATİH,Küçükkaya Metin,KABUKCUOĞLU YAVUZ SELİM (2016).  Use of a magnetic bone nail for lengthening of the femur and tibia.  journal of orthopedic surgery, 24(3), 374-378. (Yayın No: 2135398)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,ŞAHİN ERTAN,EROL MEHMET FATİH,küçükkaya metin,KARIKSIZ MESUT (2016).  Effect of cable cerclage on regional blood circulation in rabbits  a scintigraphic study.  Journal of Orthopaedic Surgery, 24(3), 367-369. (Yayın No: 2851894)
 • küçükkaya metin,KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH (2016).  The importance of reaming the posterior femoral cortex before inserting lengthening nails and calculation of the amount of reaming.  Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 11(1), Doi: 10.1186/s13018-016-0345-6 (Yayın No: 3390006)
 • (2016).  Early clinical and radiological results of minimally invasive total hip replacement.  Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma, 7, 210-214., Doi: 10.1016/j.jcot.2016.03.003 (Yayın No: 3389940)
 • EROL MEHMET FATİH,KARAKOYUN ÖZGÜR (2016).  A  new point of view for mosaicplasty in the treatment of focal cartilage defects of knee joint  Honeycomb pattern.  SpringerPlus, 5(1), Doi: 10.1186/s40064-016-2796-y (Yayın No: 2846121)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,KÜÇÜKKAYA METİN,EROL MEHMET FATİH (2015).  Does lengthening after acute correction negatively affect bone healing during distraction osteogenesis.  ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA, Doi: 10.3944/AOTT.2015.14.0275 (Yayın No: 2132836)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

 • SARI ABDÜLKADİR,GÜNAYDIN BURAK,EROL MEHMET FATİH,ŞAFAK BİROL,TEKİN ÇAĞATAY,KABUKCUOĞLU YAVUZ SELİM (2017).  Case report of Salmonella Septic Arthritis.  Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi(OP-135) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3692167)
 • GÜNAYDIN BURAK,SARI ABDÜLKADİR,EROL MEHMET FATİH,ŞAFAK BİROL,TEKİN ÇAĞATAY,KABUKCUOĞLU YAVUZ SELİM (2017).  The penetration of the shoe piece into the foot during the insertion of the nail into sole of the foot: a case report.  Trakya Üniversiteler Birliği 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi(OP-108) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3692142)
 • KÜÇÜKKAYA METİN,KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH (2016).  The importance of reaming the posterior femoral cortex before inserting lengthening nails and calculation of the amount of reaming.  Osteosynthese International 2017Gerhard Küntscher Society Annual Meeting (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3399105)
 • EROL MEHMET FATİH,KARAKOYUN ÖZGÜR,KÜÇÜKKAYA METİN,KARIKSIZ MESUT (2016).  The results of bone grafting in the management of poor regenerate formation during lengthening with lengthening nails.  25th Annual Scintific Meeting LLRS society ASAMI North America (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3399075)
 • ABAY BURAK,EROL MEHMET FATİH,KÜÇÜKKAYA METİN (2016).  Comparison of reliability of three methods for the assessment of lower limb length  EOS with new micro dose protocol vs  long standing radiograph vs  CT.  25th Annual Scintific Meeting LLRS society ASAMI North America (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3399037)
 • EROL MEHMET FATİH,KARAKOYUN ÖZGÜR,küçükkaya metin,KARIKSIZ MESUT (2016).  Early clinical and radiologic results of capitate lengthening in the treatment of end stage Kienböcks disease.  25th Annual Scintific Meeting LLRS society ASAMI North America (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3390123)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,KARIKSIZ MESUT (2016).  Correction of the knee malalignment with supracondylar femoralosteotomy fixed with retrograde intramedullary nailing.  SICOT International OrthopaedicsSpecialized Knee Surgery (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3399338)
 • EROL MEHMET FATİH,KARAKOYUN ÖZGÜR (2016).  The early clinical and radiological results of mosaicplasty with a new hexagonal osteochondral graft system in large chondral defects of the knee.  SICOT International OrthopaedicsSpecialized Knee Surgery (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3399318)
 • EROL MEHMET FATİH,DOĞAN SULTAN,KARAKOYUN ÖZGÜR,VAROL SARAÇOĞLU GAMZE (2016).  Evaluation of sexual functions in lower extremity amputee population.  14th Congress of Asia-Oceania Federation for Sexology (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:2846199)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,Metin Küçükkaya (2015).  Lengthening with one PRECICE nail more than its capacity.  Osteosynthese International 2015 (/)(Yayın No:2146177)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,sökücü sami,EROL MEHMET FATİH,Küçükkaya Metin,KABUKCUOĞLU YAVUZ SELİM (2015).  Management of limb length discrepancy and deformity using PRECICE.  Osteosynthese International 2015 (/)(Yayın No:2135496)
 • Küçükkaya Metin,KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH (2014).  The Importance of eaming of Posterior Femoral Cortex before nsertion of the Lengthening Nails.  24th AnnualScientific meeting of the Limb Lengthening and Reconstruction Society (LLRS) (/)(Yayın No:2846154)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,KÜÇÜKKAYA METİN (2013).  Interlocking intramedullary nailwith reaming of intramedullary canal in treatment of femur pseudoarthrosis.  OsteosyntheseInternational 2013, Doi: 10.1016/S0020-1383(13)70087-1  (/)(Yayın No:2846180)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,Küçükkaya Metin (2013).  Proximal femoral nail for treatment of trochanteric femoral fractures   treatment with Veronail.  Osteosynthese International 2013, Doi: 10.1016/S0020-1383(13)70074-3 (/)(Yayın No:2846163)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,KÜÇÜKKAYA METİN,EROL MEHMET FATİH,SÖKÜCÜ SAMİ (2013).  Limb lenghthening with intramedullary Skeletal Kinetic Distractor  iSKD.  OsteosyntheseInternational 2013, Doi: 10.1016/S0020-1383(13)70145-1 (/)(Yayın No:2846175)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,KÜÇÜKKAYA METİN,EROL MEHMET FATİH (2012).  Ipsilateral neglected eblow dislocation with humerus shaft fracture  A case report.  7th  Internationa ASAMIl and BR Congress (/)(Yayın No:2846189)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,Demirok Mehmet,KARIKSIZ MESUT,Metin Küçükkaya (2013).  İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde  Proksimal Femoral Çivinin  Veronail  Radyografik ve Fonksiyonel Sonuçları.  International Journal of Basic and Clinical Medicine, 1(3), 165-170. (Kontrol No: 2144302)

 

Diğer Yayınlar

 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,KARIKSIZ MESUT (2015).  Treatment of congenital radial head dislocation with a computer assisted hexapod external fixator  A case report.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0537 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2143289)
 • EROL MEHMET FATİH,KARAKOYUN ÖZGÜR (2015).  Conservatively treated isolated capitatum fracture  Case report.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0538 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2143576)
 • KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,Metin KüçükKaya (2014).  Treatment of neglected elbow dislocations with the help of hinged external fixator  Report of two cases.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5(2), 307-312., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0409 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2146930)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

 • Vaka Takdimi, KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,KARIKSIZ MESUT (2015).  Treatment of congenital radial head dislocation with a computer assisted hexapod external fixator  A case report.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0537 (Yayın No: 2143289)
 • isolated capitatum fracture  Case report.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 6(3), Doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0538 (Yayın No: 2143576)
 • Vaka Takdimi, KARAKOYUN ÖZGÜR,EROL MEHMET FATİH,Metin KüçükKaya (2014).  Treatment of neglected elbow dislocations with the help of hinged external fixator  Report of two cases.  Journal of Clinical and Experimental Investigations, 5(2), 307-312., Doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.02.0409 (Yayın No: 2146930)

Kişisel Bilgiler

Doktora Sor

  Ara
  Online Randevu