fbpx

Eğitim ve Uzmanlıklar

 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakütesi (İngilizce Tıp) –  2000
 • İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği – 2005

Deneyim

Mezuniyet Sonrası Görevler

 • İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesi Kulak Burun Boğaz kliniği : Uzman Doktor
 • Tekirdağ Devlet Hastanesi : Uzman Doktor – 2008 / 2012
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi : Yardımcı Doçent Doktor – 2012 / 2017
 • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi : Doçent Doktor – 2017 / 2019
 • Çorlu VegaHospital : Doçent Doktor 2019 / Halen

Üyesi Olduğu Dernek ve Kulüpler

 • Trakya KBB-BBC Dernegi, Üye , 2014
 • Türk Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Üye , 2002

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

 • “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olanlarda İşitme Sisteminin Değerlendirilmesi”, Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2017.

Mesleki Eğitim, Kurslar

1. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu,  Temporal Kemik Diseksiyon Kursu Katılım Sertifikası, İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp fakültesi Anatomi ve KBB Hastalıkları ABD, Kurs, 13.04.2012

2. CPR (CardioPulmonerResusitasyon) Eğitimi, Sağlık kurum ve kuruluslarında hasta ve çalısan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına iliskin CPR (CardioPulmonerResusitasyon) Eğitimi, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Kurs, 22.11.2011

Tıbbi İlgi Alanları

 • Burun Estetiği (Rinoplasti)
 • Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi)
 • Bademcik Ameliyatı (Tonsilektomi)
 • Kulak Zarına Tüp Takılması
 • Burun Eti Küçültme (Radyofrekans)
 • Burun Kıkırdağı Düzeltme (Septoplasti)
 • Horlama ve Uyku Apnesi
 • Burun İçi Polip ve Sinüzit Ameliyatı (Endoskopik Sinüs Cerrahisi)
 • Ses Tellerinde Kist, Nodül, Polip ve Erken Evre Tümör Ameliyatı (MLS=Microlaryngoscopic Surgery)
 • Kulak Zarı Tamiri (Timpanoplasti)
 • Baş Dönmesi (Vertigo)

Araştırma ve Yayınlar

 • Uluslararası ve Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1.Deniz Mahmut, Çiftçi Zafer, Ersözlü Tolga, Gültekin Erdogan, Alp Recep (2016). The evaluation of auditorysystem in obstructivesleepapneasyndrome OSAS patients. American Journal of Otolaryngology, 37(4), 299-303.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2016.03.004 (Yayın No: 3384043)

  2.Ciftci Zafer, Aydın Kurc Mine, Kaya Ayse Demet, Saraçoglu Gamze Varol, Deniz Mahmut, GültekınErdogan (2016). Do  wereallyneedtocoatthenovelsiliconeintranasal splintswithantibiotics. AmericanJournal of Otolaryngology, 37(5), 447-451.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2016.02.007 (Yayın No: 2598136)

  3. Çiftçi Zafer, Deniz Mahmut, Günes Hayati, Gümüs Abdullah, Gültekin Erdogan, Eren Topkaya Aynur (2015). KurkuminTimpanostomi Tüpleri Yüzeyinde PseudomonasaeruginosaBiyofilmininOlusmasına Engel Olabilir mi. MIKROBIYOLOJI BÜLTENI, 44(3), 340-351., Doi:10.5578/mb.9360 (Yayın No: 1535921)

  4. Çiftçi Zafer,Deniz Mahmut,Günes Hayati,Gümüs Abdullah,Gültekin Erdogan, Eren Topkaya Aynur (2015). DoesAttendingClinicalWardsIncreaseNasalCarriage of StaphylococcusAureusAmongMedicalStudents. MedicalScienceandDiscovery, 2(5), 288-291.,Doi: 10.17546/msd.95678 (Yayın No: 1535946)

  5.Deniz Mahmut,Çiftçi Zafer,Gültekin Erdogan (2015). PharyngoesophagealSuturing Technique May DecreasetheIncidence of PharyngocutaneousFistulafollowing Total Laryngectomy. SurgeryResearchandPractice, 2015, 1-5.,Doi: 10.1155/2015/363640 (Yayın No:1548465)

  6.Çiftçi Zafer, Deniz Mahmut,Çiftçi Halide Günes,Özdemir Damla Nihan,Isık Aklime,Gültekin Erdogan (2016). Magnetic Control of theGlotticOpening in an ExVivoSheepLarynx Model A Preliminary Study. Journal of Voice, 30(5), 621-625.,Doi: 10.1016/j.jvoice.2015.07.001 (Yayın No: 1603713)

  7. Çiftçi Zafer,Deniz Mahmut,Yılmaz İbrahim,Günes Çiftçi Halide,Yasar Sirin Duygu, Gültekin Erdogan (2015). Invitroanalysis of a novelcontrolledreleasesystem designedforintratympanicadministration of N acetylcysteine a preliminaryreport. American Journal of Otolaryngology, 36(6), 786-793.,Doi:  10.1016/j.amjoto.2015.08.004 (Yayın No: 1548488)

  8.Çiftçi Zafer, Deniz Mahmut, Gültekin Erdogan (2015). TheImplication of thePreoperativeNeutrophiltoLymphocyteRatio in theDiagnosis of LaryngealSquamous Cell Carcinoma A Retrospective Analysis. Journal of CancerandTumor International, 2(3), 144-149.,Doi: 10.9734/JCTI/2015/20511 (Yayın No: 1541340)

  9.Deniz Mahmut, Uslu Celil, Koldas Çelik, Deniz Burcu .Whichtechnique is betterfor cholesteatomasurgery. B-ENT, 11(3), 109-115. (Yayın No: 1572595)

  10.Deniz Mahmut, Gültekin Erdogan, Çiftçi Zafer, Alp Recep, Ozdemir Damla Nihan, Isık Aklime, Demirel Oral Burak (2014). Nasalmucociliaryclearance in obstructivesleepapnea syndromepatients. AmericanJournal of Rhinology&Allergy, 28(5), 178-180.,Doi: 10.2500/ajra.2014.28.4094 (Yayın No: 1535868)

  11. Deniz Mahmut,Çiftçi Zafer,Isık Aklime,Demırel Oral Burak,Gültekin Erdogan (2014). Theimpact of differentnasalpackings on postoperativecomplications. AmericanJournal of Otolaryngology, 35(5), 554-557.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2014.04.001 (Yayın No: 1535859)

  12. Akduman Davut,Karaman Murat,Uslu Celil,BilaçÖmer,Türk Özlem,Deniz Mahmut,DurmusRuhi (2010). Larynxcancertreatmentresultssurviveandquality of life assessment. Larenkskanseri tedavi sonuçları Sagkalım ve yasam kalitesi degerlendirilmesi. Kulak Burun Bogaz ihtisasDergisi, 20(1), 25-32.,Doi: 2010;20(1):25-32 (Yayın No: 1535827)

  13. Deniz Mahmut,Uslu Celil,Ogredik Evren Ay,Akduman Davut,Gursan Süleyman Onal (2006).Nasalmucociliaryclearance in total laryngectomizedpatients. EuropeanArchives of Oto-Rhino-Laryngology, 263(12), 1099-1104.,Doi: 10.1007/s00405-006-0111-1 (Yayın No: 1462845)

  14. Çiftçi Zafer,Deniz Mahmut,Çelik Öner,Öznur Meltem,Gültekin Erdogan (2015). Middle TurbinateOsteomaCausingMigrainelikeSymptoms. Austin Journal of Otolaryngology, 2(2), 1030 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1535915)

  15.Denİz Mahmut, Gültekin Erdogan, Çiftçi Zafer, Özdemır Damla Nihan, IsıkAklıme, Demirel Oral Burak (2015). JugularVeinAneursymMimicking Second BranchialCleftCyst. Case Report-IkinciBrankiyal Yarık Kistini Taklit Eden JugulerVen Anevrizması. Turkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 23(4), 411-414.,Doi: 10.5336/caserep.2014-39866 (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 1633309)

  16.Çiftçi Zafer, Deniz Mahmut, Çiftçi Halide Günes , GültekinErdogan (2014). 2014 Yılında Larengeal Transplantasyonun Geldigi Nokta. INTERNATIONAL JOURNAL OF BASIC AND CLINICAL MEDICINE, 2(2), 102-107. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Özet) (Yayın No: 1535911)

  Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  1.DEMiREL ORAL BURAK, DENİZ MAHMUT, ERSÖZLÜ TOLGA (2018). Kronik ObstruktifAkciger Hastalığı Hastalarında İsitme Sisteminin Değerlendirilmesi. 40. Turk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi.7-11 Kasim 2018

  2. ÇIFTÇI ZAFER,DENIZ MAHMUT,YILMAZ IBRAHIM,GÜNES ÇIFTÇI HALIDE,YASAR SIRINDUYGU,GÜLTEKIN ERDOGAN (2016). InVitro Analysis of a NovelControlledReleaseSystemDesignedforIntratympanic Administration of N Acetylcysteine a Preliminary Report. 15thInternational  Meeting;TheMediterraneanSociety of OtologyandAudiology (MSOA), 36(6), 786-793.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2015.08.004 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3385640)

  3. ÇIFTÇI ZAFER,AYDIN MINE,KAYA AYSE DEMET,SARAÇOGLU GAMZE VAROL,DENIZ MAHMUT,GÜLTEKIN ERDOGAN (2014). Do  WeReallyNeedToCoatTheNovelSiliconeIntranasalSplintsWithAntibioticsDefiningFactFrom Fiction. 24th EuropeanCongress of  ClinicalMicrobiologyandInfectiousDiseases(Yayın No:1584016)

  4.DENIZ MAHMUT,ÇIFTÇI ZAFER,ERSÖZLÜ TOLGA,GÜLTEKIN ERDOGAN,ALP RECEP (2016). Theevaluation of auditorysystem in  obstructivesleepapneasyndrome OSAS patients. 12. Türk RinolojiDernegi Kongresi, 37(4), 299-303.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2016.03.004 (Özet Bildiri/SözlüSunum)(Yayın No:3385770)

  5.   ÇIFTÇI ZAFER,ÖZNUR MELTEM,DENIZ MAHMUT,ÖZDEMIR DAMLA NIHAN,ISIK AKLIME,GÜLTEKINERDOGAN (2014). Farklı Solüsyonların Radyofrekans Termal Ablasyon Tüneli Üzerine Etkileri. 36.Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi

  6.   ÇIFTÇI ZAFER,DENIZ MAHMUT,GÜNES HAYATI,GÜMÜS ABDULLAH,GÜLTEKIN ERDOGAN,ERENTOPKAYA AYNUR (2014). Hastanede staj yapmak nazal staphylococcusaureuskolonizasyonunuartırırmı . 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, 2(5), Doi:10.17546/msd.95678 (/)(Yayın No:1584328)

  7.   ÇIFTÇI ZAFER,DENIZ MAHMUT,GÜNES HAYATI,GÜMÜS ABDULLAH,GÜLTEKIN ERDOGAN,ERENTOPKAYA AYNUR (2014). Kurkumintimpanostomi tüpleri yüzeyinde PseudomonasAeruginosabiyofilmininolusumuna engel olabilir mi . 36. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, 49(3), 340-351.,Doi: 10.5578/mb.9360 (/)(Yayın No:1584401)

  8.   GÜLTEKIN ERDOGAN,ÇIFTÇI ZAFER,DENIZ MAHMUT,ÖZDEMIR DAMLA NIHAN,ISIK AKLIME (2014). Nazal septum kaynaklı nüks SCC olgu sunumu. 10. Türk Rinoloji Kongresi (/)(Yayın No:1584260)

  9.   DENIZ MAHMUT,ÇIFTÇI ZAFER,ISIK AKLIME,DEMIREL ORAL BURAK,GÜLTEKIN ERDOGAN (2014). Farklı Burun Tamponlarının Postoperatif Komplikasyonlar Üzerine Etkileri. 10. Türk Rinoloji Kongresi, 35(5), 554-557.,Doi: 10.1016/j.amjoto.2014.04.001 (/)(Yayın No:1584145)

  10.   DENIZ MAHMUT,GÜLTEKIN ERDOGAN,ÇIFTÇI ZAFER,ALP RECEP,ÖZDEMIR DAMLA NIHAN,ISIK AKLIME,DEMIREL ORAL BURAK (2013). Osas hastalarında nazal mukosiliyerklerens. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, 28(5), 178-180., Doi:10.2500/ajra.2014.28.4094 (Yayın No:1583702)

  11.   ÇIFTÇI ZAFER,ÖZDEMIR DAMLA NIHAN,ISIK AKLIME,DENIZ MAHMUT,GÜLTEKIN ERDOGAN (2013). Havayolu Içeren ve Içermeyen Nazal Tamponların Neden Oldukları PostoperatifStresinDegerlendirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi(/)(Yayın No:1583783)

  12.  DENIZ MAHMUT,GÜLTEKIN ERDOGAN,ÇIFTÇI ZAFER,ÖZDEMIR DAMLA NIHAN,ISIK AKLIME,DEMIREL ORAL BURAK (2013). SekonderBrankial Kisti Taklit Eden JugulerVen Anevrizması. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Bogaz ve Bas Boyun Cerrahisi Kongresi, Doi: 10.5336/caserep.2014-39866 (/)(Yayın No:1583885)

  13.   USLU CELIL,GÜRSAN ÖNAL,KARAÇAYLI ORAY,ÇAKIR SALIH,DENIZ MAHMUT,AKDUMAN DAVUT (2003). Larenks kanserleri. 27. TÜRK ULUSAL OTORINOLARENGOLOJI VE BAS BOYUN CERRAHISI KONGRESI (/)(Yayın No:1583580)

  Uluslararası Dergi Hakemliği

  1.  OTOLOGY& NEUROTOLOGY, Uluslararası Dergi SCI-Expanded,  Hakemlik Sayısı:8

  2.  MedicalScienceandDiscovery, Uluslararası Dergi Diğer endeksler,  Hakemlik Sayısı:1

  3. International Journal of Basic andClinicalMedicine,

  Hakemlik Sayısı:2

Kişisel Bilgiler

Doktora Sor

  Ara
  Online Randevu