Dil Tercihi

Dahiliye (İç Hastalıkları)
Dahiliye (İç Hastalıkları)

Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanlığı hemen hemen tüm sistemleri ve organları ilgilendiren hastalıklarla ilgilenen diğer bölümlerle iç içe çalışan bir anabilim dalıdır.

Dahiliye birimimiz; üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hipertansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, ishaller, böbrek hastalıkları, siroz, tiroid hastalıkları, paratiroid bezi hastalıkları, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, anemiler, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, lenfomalar, lösemiler, ve solid organ kanserleri gibi çok geniş bir skalayı kapsar. İç hastalıkları bu sebeple kendi arasında alt bilim dallarına ayrılmıştır.

İç Hastalıkları Alt Bilim Dalları:

Romatoloji: Toplumda yaygın bir hastalık olarak görülen romatizmal hastalıkları inceler ve tedavi eder.

Gastroenteroloji: Karaciğer ve safra yolu hastalıkları, yemek borusu hastalıkları, mide ve bağırsak hastalıkları, kronik hepatitler, ülserler reflü sindirim bozuklukları ve pankreas hastalıklarını inceleyip, teşhis ederek tedavisini gerçekleştirir.

Hematoloji: kanı, kanın üretildiği kemik iliğini ve hemostaz sistemini inceleyen bilim dalıdır. Lenf bezleri ve diğer lenf organların hastalıkları, bazı genetik hastalıkları (hemoglobinopatiler ve talasemiler), immun hastalıkları (immun hemolitik anemi) ve maligniteleri (lösemiler, lenfomalar) kapsar.

Endokrinoloji: İç salgı bezlerinin fonksiyonlarını ve anormal çalışma sonucu oluşan hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Bunlar arasında Şeker hastalığı, Metabolik sendrom , Tiroid hastalıkları, Şişmanlık, Hipofiz hastalıkları, Böbrek üstü bezi hastalıkları , kalsiyum metabolizma bozuklukları, Osteoporoz, yüksek tansiyon, Kolesterol (yağ) bozuklukları, çoklu endokrin sistemi etkileyen hastalıklar, kemik ve kalsium metabolizmasını kapsayan hastalıklar yer alır.

Nefroloji: Akut ve kronik böbrek yetmezliği, sistemik hastalıklarla birlikte görülen böbrek hastalıkları, hipertansiyon, glomerulonefritler diyalizlerin takip ve tedavisini yapar.

Romatoloji: Onkoloji Solid organ kanserlerinin tanı kemoterapi ve takliplerini yapar.

Özel Vega Hospital’da 7 gün 24 saat dahiliye uzmanına ulaşılabilmektedir.