Dil Tercihi

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve sinir hastalıkları birimimizde; beyin ve omurilik yaralanmaları, beyin kanaması, beyin tümörleri, tüm beyin ameliyatları, bel ve boyun fıtık ameliyatları, sinir cerrahisi vb. tüm ameliyatlar 24 saat uzman hekimler ile yapılmaktadır.

Birimimizde; beyin ve omurilik yaralanmaları, beyin kanaması, beyin tümörleri, bel ve boyun fıtık ameliyatları, sinir cerrahisi vb. tüm ameliyatlar uzman hekimler tarafından 24 saat yapılmaktadır.

Nöroşirürji diğer bir deyişle beyin ve sinir hastalıkları, beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan ya da bu dokulara baskı yapan tümörlerin tedavisinin yanı sıra bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere, kafa ve omurilik yaralanmaları, beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları, beyni ve omuriliği besleyen damarlarda oluşan anevrizma yani baloncuklaşma gibi hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Kraniyal Cerrahiler:

 • Yüzeysel ve derin yerleşimli beyin tümörleri (benign, malign)
 • Beyin apsesi (burr hole ile aspirasyon, kraniotomi ile)
 • Köşe tümörleri cerrahisi
 • Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
 • Posterior fossa tümörleri cerrahisi
 • Hidrosefali operasyonları
 • AVM ve Anevrizmalara endovasküler yaklaşımlar (Nöroradyoloji ile birlikte)
 • Lateral İntraserebral, subdural, epidural hematomlar
 • Kranial deplase fraktür onarımları

Spinal Cerrahi:

 • Lomber disk hernisi (mikro cerrahi ile mikro diskektomi)
 • Servikal disk hernisi (intervertebral greft, kafes ve disk protezi uygulamaları)
 • Servikal ve lomber dar kanal operasyonları
 • Spondilolistezis ve posterior stabilizasyon operasyonları
 • Spinal travma ve stabilizasyon operasyonları
 • Omurilik tümörleri
 • Omurga çökmelerine vertebroplasti ve kifoplasti uygulamaları

Pediatrik Nörosirurji:

 • Spinal meningosel eksizyonu
 • Spinal meningomyelosel eksizyonu
 • Kranial ensefalosel operasyonları
 • Spinal disrafizm, kapalı ameliyatları (Diastematomyeli, tethered kord, dermal traktus, dermoid-epidermoid tümörler)
 • Prematüre hidrosefalili bebeklere rezervuar ve şant uygulamaları
 • Kraniosinostoz (kranial süturların erken kapanmasına bağlı kafa şekil bozuklukları) operasyonları (Trigonosefali, brakiosefali, skafosefali, mikrosefali)
Beyin Tümörü Spinal Cerrahi Radyocerrahi
Beyin Tümörü Spinal Cerrahi Radyocerrahi
Beyin Tümörü Spinal Cerrahi