Dil Tercihi

Göğüs Hastalıkları
Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümü, bu alandaki hastalıkların teşhis ve tedavilerinde teknolojinin son olanakları kullanılarak hastalarına en çağdaş hizmeti vermektedir.

Göğüs Hastalıkları birimimizde Radyolojik Görüntüleme, Solunum Fonksiyon testleri, Allerji Testleri gibi tetkikler uygulanmaktadır.
Göğüs Hastalıkları Bölümü’nün Tedavi Alanına Giren Hastalıklardan Başlıcaları:
 • Astım
 • Allerji
 • Pnomoni (Zatürre)
 • Plorezi
 • Bronşit
 • Sarkoidoz
 • Pnomotorax
 • Tüberküloz
 • Akciğer Kanseri
 • Pulmoner Emboli
 • Ayrıca çeşitli meslek hastalıklarının teşhis ve tedavileri göğüs hastalıkları uzmanımız tarafından hastanemizde yatırılarak ve ayakta tedavileri yapılmaktadır.