Dil Tercihi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Enfeksiyonlar vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen, bakteriler, virüsler veya parazitler tarafından oluşturulan ve bir kısmı bulaşıcı olabilen hastalıklardır. Birçok enfeksiyon hastalığı birimimizde teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları

Birimimizde; Mikro-Organizmaların neden olduğu hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisi üzerine çalışmaktadır. Birimimiz aynı zamanda hastane enfeksiyonlarını kontrol etmek, izlemek, bu enfeksiyonları en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapmakta; hasta, hasta yakınları ve ilgili personele bu konuda eğitimler vermektedir. Enfeksiyon kontrol çalışmalarında antibiyotiklerin bilinçli, uygun ve etkin kullanılması da ayrı bir yer tutmaktadır.
Birimin tanı kısmını oluşturan Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında hastalık etkeni mikroorganizmaların tespitine yönelik testler yapılmaktadır. Bakteriyoloji (Bakteri bilimi), Viroloji (Virus bilimi), Mikoloji (Mantar bilimi), Parazitoloji (Parazit bilimi) ve Seroloji (kanda Mikro-Organizmalara karşı oluşan antikorları araştıran bilim) Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının alt birimlerini oluşturmaktadır.

Grip, idrar yolu enfeksiyonu ve ishalden, AIDS, menenjit, tüberküloz, sarılık gibi ölümcül hastalıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu, enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için ve enfeksiyonlar ateşin en sık nedeni olduğu için, ateşi olan hastaların değerlendirilmesinde Enfeksiyon Hastalıkları Biriminin önemli yeri vardır.

Polikliniğimizde ayrıca; seyahat sağlığı, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama ve diğer koruma yöntemleri konusunda da danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuarında enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar, kültür yöntemleri ile, serolojik testlerle veya direkt incelemelerle ortaya çıkarılmaktadır. Hastanemizin mikrobiyoloji laboratuvarı, son teknolojik bakteri identifikasyon ve antibiyogram yöntemleriyle çalışmakta, her türlü bakteri içn aerob ve anaerob identifikasyon yapabilecek şekilde çalışmaktadır. Fungal ve paraziter enfeksiyonların etkenlerine yönelik kültür ve direkt tanı yöntemleriyle, virüsler için ileri antijenik tanı yöntemleri, aktif ve rutin olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca hastanemizde hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için stratejiler geliştirilmekte ve önlemler alınmaktadır.