Dil Tercihi

Yoğun Bakım Üniteleri
Yoğun Bakım Üniteleri

Özel Vega Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri’nde yatan hastaların tedavileri, yoğun bakım uzmanları tarafından 24 saat takip edilerek gerçekleştirilir.

Yoğun bakım üniteleri sağlık alanında çok önemli bir yere sahiptir. Ortalama yaşam süresi ve kalitesindeki gelişmelerde yoğun bakım ünitelerinde verilen hizmetlerin katkısı büyüktür. Bu ünitelerde; solunum, dolaşım, boşaltım, sindirim sistemi gibi her hangi bir hastalık nedeni ile hayatı tehdit altında olan hastalar hassasiyetle yaklaşacak uzmanların bakımına ihtiyaç duyar.

Yoğun bakıma yapılan ziyaretler sırasında ellerin yıkanması ve diğer koruyucu önlemlerin alınması önerilir.

Yatak başındaki ileri cihazlar yardımıyla vücut bütünlüğünü bozan girişimler uygulanmaksızın; EKG, sistemik kan basıncı, puls oksimetri (kanın oksijenlenme oranı), vücut ısısı, ekspirasyon sonucu karbondioksit basıncı ölçülebilmektedir. Yapay solunum cihazı tüm yatak başlarında bulunmakta ve hastalar en ileri tekniklerle monitörize edilerek 24 saat kesintisiz izlenmektedir.

Yoğun bakım ünitelerimizde tüm hastalarımızın tedavi ve takipleri gerektiğinde farklı uzmanlık alanındaki hekimlerle koordineli olarak yapılır. Yoğun bakım tüm laboratuar testleri ve görüntüleme tetkikleri ünitelerinde 24 saat boyunca anında yapılır.

Genel Yoğun Bakım Ünitemizde Tedavisi Takip Edilen Hastalar:

 • Ciddi enfeksiyonu olan hastalar
  • Ciddi solunum yetmezliği olan hastalar
  • Ameliyatlar sonrası yakın takip gerektiren hastalar
  • Vücut travması geçiren hastalar
  • Beyin kanaması geçiren hastalar
  • Ani felç geçiren hastalar
  • Zehirlenme yaşayan hastalar