Dil Tercihi

Kardiyoloji
Kardiyoloji

Kardiyoloji Bölümü poliklinik hizmetlerinde; Ekokardiyografi (EKO), Elektrokardiyogram (EKG), Egzersiz EKG (Eforlu EKG veya Treadmill), Holter (Tansiyon veya Ritim) yöntemleriyle teşhise yönelik incelemeler yapılmaktadır.

Kardiyoloji Birimimiz; yetkin doktor, hemşire ve teknisyen kadrosu ile 24 saat hizmet vermektedir.

Kardiyoloji, kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Yapılan araştırmalar ile biriken bilgi birikimi ve gelişen yeni teknolojiler, diğer araştırmalı ve/veya uygulamalı bilim dallarında olduğu gibi, kardiyoloji alanında da büyük gelişmeler olmasını ve alt bilim dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Birim içerisinde oluşmuş kimi alt dallar şunlardır:

  • Girişimsel kardiyoloji
  • Kalp elektrofizyolojisi

Alt dalların ortaya çıkması ve bunların üzerinde özelleşen doktorların ve araştırmacıların çalışması da yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine imkân sağlamaktadır.

Kardiyoloji Ünitemizde Verilen Hizmetler

Ekg (Elektro Kardiyo Grafi)

Kalbin elektrik aktivitesinin vücut yüzeyinden grafik olarak kaydedilmesidir.

Eko (Ekokardiyografi)

Kalbin ultrasonografik olarak incelenmesidir. Bu sayede kalp boşlukları, kalp kapakları ve diğer yapıları ile kalbin kasılması ve diğer fonksiyonları da değerlendirilmektedir. Pediatrik EKO da çocuk kardiyoloğumuz tarafından yapılmaktadır.

Eforlu Ekg (Treadmil)

Hasta belli bir protokole göre dönen bant üzerinde yürütülür. Koroner kalp hastalığının ayırıcı tanısında, kalp krizi geçirenlerde egzersiz kapasitesinin ve hastalığın seyrinin belirlemesinde, ilaç etkisini değerlendirmede ve 40 yaşını geçen yüksek risk grubundakilere rutinde uygulanmaktadır.

Holter Monitörizasyon Ekg Holter

Hastanın 24 saat süre ile kaydedilmiş EKG’lerinin incelenmesidir. Hastanın şikâyetleri ile ilişkili ritim problemlerinin ya da gizli koroner arter hastalığının araştırılmasında kullanılmaktadır.

Tansiyon Holter

Hastanın günlük yaşamını sınırlandırmadan önceden programlanan aralıklarla otomatik olarak tansiyon ölçümleri yapılmasıdır. Hipertansiyon şüphesi olanlarda, hipertansiyonlu hastalarda tansiyonun günün hangi saatinde yükseldiğinin belirlenmesinde ve ilaç kullanan hastalarda ilaç etkinliğinin saptanmasında kullanılmaktadır.