Dil Tercihi

Genel Cerrahi
Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Kliniğimizde 24 saat boyunca tüm acil cerrahi girişimler, guatr bezi, meme, yemek borusu, mide, kalın barsak, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, dalak, pankreas, fıtık, kıl dönmesi, hemoroid, fistül, apse ve varis ameliyatları gibi bir çok operasyonlar yapılmaktadır.

Hepatopankreatobilier Cerrahi

Karaciğer Ameliyatları
 • Karaciğer Kistleri (Hidatik Kist, Alveolar Kist)
 • Karaciğer Tümörleri (Hemanjiom, Hcc, Kolnjiokarsinom)
 • Hepatektomi, Metastezektomi (Kolon Ca Veya Meme Ca Metastazları)
Safra Kesesi Ve Safra Kanalı Ameliyatları
 • Kolesistektomi
 • Koledokotomi- T-Tüp Tatbiki
 • Koledokoduodenostomi
 • Hepatikojejeunostomi
Dalak Ameliyatları (Splenektomi)
Pankreas Ameliyatları
 • Whipple Prosedürü
 • Distal Pankreatektomi

İlave İşlemler

Fıtık Cerrahisi (Açık/Laparoskopik)
 • İnguinal Herni, İnsizyonel Herni, Umblikal Herni
Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi)
Delici Kesici Alet Yaralanmaları- Ateşli Silah Yaralanmaları
Akut Apandisit (Açık/Laparoskopik)

Endokrin Cerrrahi

Tiroid-Paratiroid Hastalıkları
 • Nodüler Guatr, Tiroid Kanseri, Paratiroid Adenomu
Meme Hastalıkları
-Meme Kanseri
 • Meme Koruyucu/Modifiye Radikal Mastektomi
 • Sentinel Lenf Nodu Biopsisi
 • Aksiller Diseksiyon
-Fibroadenom, Mastit
-Jinekomasti

Gastroenterolojik Cerrahi

Reflü Ameliyatı (Açık/Laparoskopik)
 • Nissen Fundoplikasyonu
Mide Kanseri
 • Total/Distal Gastrektomi
Mide-Duodenum Ülser Perforasyonu
Kolon Kanseri (Açık/Laparoskopik)
 • Hemikolektomi, Total Kolektomi
 • İleostomi-Kolostomi Açılması/ Kapatılması
Rektum Kanseri (Açık/Laparoskopik)
 • Anterior/Low Anterior Ve Miles Operasyonu

Lazerli Yöntem :

Son yıllarda tıbbi teknolojinin ilerlemesi ile beraber ameliyatlarda daha az kesi, daha az ağrı ve daha çabuk iyileşmesidir.Bunun en güzel örneği Laparoskopik ve Lazer uygulamalarıdır.

Lazer uygulaması ile kesi yapılmadan “Hemoroid, Anal Fistül ve Kıl dönmesi” hastanemizde başarıyla tedavi edilmektedir. Bu şekilde ameliyat sonrası ağrı çok daha az olmakta  iyileşme süreci de çok kısa sürede tamamlanmaktadır.

Obezite Cerrahisi

Obezite tüm dünyada hızla artmakta olan ve yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunudur ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır.

Obezite tedavisinde sağlıklı beslenme ve düzenli fizik aktiviteyi de içeren medikal tedavi uygulanmakta ise de çoğu kez başarılı sonuçlar elde edilememektedir. Ancak obezite tedavisi laparoskopik olarak da uygulanan ameliyatlar ile başarılı bir şekilde yapılmaktadır.

Obezite Tedavileri:
 • Tüp Mide, Sleeve Gastrektomi (Laparoskopik)
 • Mini Gastrik Bypass (Laparoskopik)
 • Biliopankreatik Diversiyon/Doudenal Switch (Laparoskopik)
Obezite Tedavisi Sonrası

Hipertansiyon, Kalp-damar hastalıkları, Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ve Diyabet gibi birçok hastalığın oluşmasının önüne geçilmekte, oluşmuş ise geriletilmekte ve hastaların yaşam kalitesi artırılmaktadır.

Karaciğer Rezeksiyonu ve Metastazektomi

Kolerektal kanserler sık görülen kanserlerdendir ve görülme sıklığına göre 3.sırada yer alır. Metastaz gelişimi ise bu hastalarda başlıca ölüm sebebidir. En sık karaciğer ve akciğere metastaz yapar. Metastazların bir bölümü ilk tanı aşamasında mevcut iken bir bölümü ise tedaviden sonraki ilk 2 yıl içerisinde gözükmektedir.

Karaciğerdeki metastazların metastezektomi veya karaciğer rezeksiyonu şeklinde çıkartılması sağ kalımı ciddi şekilde artırmaktadır.

Meme kanseri tedavisi sonrası karaciğerde metastaz gelişen hastalarda da metastazektomi yapılarak tedavi başarılı bir şekilde sürdürülebilmektedir.

Karaciğerde hemanjiom, hidatik kist, alveolar kist, karaciğer primer tümörleri, safra kesesi tümörleri ve safra kanalı tümörlerinde de karaciğer rezeksiyonu başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Gastroskopi ve Kolonoskopi

Gastrointestinal sistemin değerlendirilmesinde radyoojik yöntemlerden daha çok endoskopik yöntemler kullanılır. Gastroskopi ve kolonoskopi ile çeşitli hastalıkların tanısı, tedavi sonrası takibi ve bazı hastalıkların da tedavisi yapılabilmektedir.

Endoskopik Olarak Tanı ve/veya Tedavisi Yapılan Hastalıklar:

 • Özofajit, gastrit, mide ve duodenum ülseri
 • Helicobacter pylori tanı-eradikasyonu
 • Özofagus, mide, duodenum, kolon ve rektum tümörleri
 • Gastroözofagial reflü hastalığı
 • Ülser, polip ve lezyonların tanısı ve biyopsi alınması
 • Hemoroid, anal fissür, divertikül tanısı
 • Gasrointestinal kanamaların tanı ve tedavisi
 • Mide ve duodenumdan yabancı cisim çıkartılması
 • Sigmoid volvulusun detorsiyonu başarı ile yapılmaktadır.