Dil Tercihi

Kalite Standartlarımız

Hasta-çalışan güvenliğini ve hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutarak yenilikçi ve iyileştirici tıbbi bakım sağlamak.

Ocak 2019 – Mayıs 2020 Hasta Memnuniyet Oranlarımız

% 95

Polikliniğe Başvuran Hasta Memnuniyeti

% 99

Yatan Hastaların Hasta Memnuniyeti

% 97

Acile Başvuran Hastaların Hasta Memnuniyeti

VEGA; hizmet standartlarımızı sürekli yükselterek hizmet vermeyi, koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı, her çalışanın mümkün olan en güvenli koşulda çalıştığından emin olmayı, kendine amaç edinmiştir. Bu amacın bilincinde olarak;

Alanında lider firmalarından biri olmak,
Firmamızın tüm çalışanların katılımı Kalite Standartlarına uygun olarak,müşterilerimizi memnun etmek,
Yasalara, Mevzuatlara Tavizsiz Uymak,
Sürekli İyileştirme Sağlamak,
Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
Teknoloji ve sistemleri sürekli olarak takip etmek ve güncelleştirmek,
İşletmesinin, tüm kademelerinde çalışan personelinin niteliğine, sürekli eğitimine ve motivasyonuna önem vermek.