Dil Tercihi

Acil Servis
Acil Servis

Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede acil hizmet veren bir ünitedir.

Özel Vega Hospital 24 saat donanımlı hekim eşliğinde ambulans hizmeti vermektedir.

Acil Servis Ünitesi, hastaneye müracaat eden acil durumdaki hastaların gerekli tıbbi müdahalesini zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlayan ve 24 saat kesintisiz olarak aynı kalitede acil hizmet veren bir ünitedir.

Ünitenin verimli çalışmasını sağlayan laboratuvar, röntgen, tomografi, gibi bütün destek bölümler 24 saat çalışmakta olup, her birim kendi alanında deneyimli ve yetenekli tıbbi kadro, kesintisiz olarak hizmet vermek üzere hastanemizde bulunmaktadır.

Hastanemizi hekimleri, hemşireleri ve diğer sağlık personeli sağlık durumu kritik olan hastalara, yaralanma vakalarına ve aynı zamanda daha basit sağlık sorunları olan hastalara müdahale etme konusunda ilerici derecede eğitimli ve tecrübelidirler. Acil servislerimize başvuran hastalar, konusunda uzman olan sağlık personelleri tarafından durumlarının önemine göre sıralanır ve hekimler bu sıralamaya göre en öncelikli hastalara daha önce tıbbi müdahalede bulunurlar.

Acil Birimimizde Yapılan Müdahaleler

  • İlkyardım, Solunum Sistemi ve Suni Solunum, Dolaşım Sistemi ve Kalp Masajı, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR), Kanama ve Kanamaların Kontrol Altına Alınması, Şok, Yaralanmalar, Organ Kopması (Ampütasyon), Kırık-Çıkık-Burkulma, Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, Zehirlenmeler, İlkyardım Gerektiren Özel Durumlar ve Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları vb.
  • Acil Hekimi tarafından değerlendirilen hastalarımız Ortopedi, Plastik Cerrahi, El ve Mikro cerrahi, Kardiyoloji, Radyoloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi), Nöroloji, Üroloji, Kulak-Burun-Boğaz, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, Cildiye , Genel Cerrahi alanlarındaki hekimlere yönlendirilmektedir. Bu ekipler her türlü acil duruma hazırlıklı olarak hastanede bulunmaktadır.
  • Tüm branşlarda, 24 saat telefonda danışmanlık yaparak bununla birlikte, telefonla alınabilecek hasta bilgilerinin sınırlılığını düşünerek, telefondan tedavi önermeme ilkemizi ve bu tür tedavi önerilerinin hastalığı geciktirmesi tehlikesi taşıdığını da hatırlatmak isteriz.
  • Hastayı uzun süreli takip edebilmek ve muayenelerinin tekrarlanabilmesi için gözlem odalarımızın sayısı yüksek tutulmuştur. Yaklaşık 1 saat içinde tamamlanacak tetkik ve değerlendirmelerin sonucunda, acil servis uzmanımız, eğer gerekiyorsa, sizden ileri tetkik veya nöbetçi branş hekimi konsültasyonuyla ilgili onayınız alınır. Her tetkikin ve tedavinin amacı yapılmadan önce ayrıntısıyla hastaya açıklanır.
  • Hastaya ve uygun gördüğü takdirde bir refakatçisine yapılacak açıklama dışında, üçüncü şahıslara açıklama yapmak hasta hekim arasındaki “mahremiyete saygı” ilkesini bozacağından, diğer refakatçilerimize bilgi veremeyeceğimiz için şimdiden özür dileriz.
  • Acil kliniğimize başvuran hastalarımız kendilerine yapılacak her türlü tetkik ve müdahale önerisi için ikinci bir görüş de isteyebilir.