Dil Tercihi

Patoloji
Patoloji

Patoloji; hastalıklar bilimi olarak tanımlanabilir. Ayrıca belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle birlikte bütününe patoloji denilebilir.

Sitoloji; hücreleri inceleyen bir bilim dalıdır. Sitoloji araştırmaları, bakteriler gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana Patoloji Laboratuarı, hastalıkların dokularda ve hücrelerde oluşturduğu yapısal ve işlevsel bozuklukları inceleyen, hastalıkların nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır. Bu amaçla poliklinik ve ameliyathane koşullarında alınan vücut sıvıları ve doku örnekleri, laboratuvarda değişik boyama teknikleri ve çeşitli mikroskoplar kullanılarak incelenir.

Laboratuvarda vücuttan biyopsi ile alınan küçük dokular veya ameliyat ile çıkartılan organlar yanı sıra tüm vücut sıvıları rutin boyama yöntemleri kullanılarak makroskopik ve mikroskopik olarak incelenir. Buradan elde edilen veriler gerekli yorum ve açıklamaları içerecek şekilde “Patoloji Raporu” adı altında hastaya ve aynı zamanda tedaviyi yönlendirecek olan hekime ulaştırılır. Patoloji tanısının ameliyata yön vereceği düşünülen bazı vakalarda ise patolog farklı teknikler kullanarak ameliyat sırasında hızlı tanı verebilir. Patolog tanı koymak, hastalığın gidişatını belirlemek veya hastanın tedavisine yol göstermek amacıyla elde edilen doku üzerinde farklı inceleme yöntemleri veya yardımcı boya yöntemlerini kullanabilir. Ayrıca bir kişinin neden ve nasıl öldüğüne ilişkin yanıtı bulmak üzere “otopsi” adı altında yapılan incelemeler de patoloji uzmanlarınca gerçekleştirilir.

Patoloji Bölümü ’nün temel iki görevi “tanı” ve “araştırma” dır. Ana hedef “doğru tanı”yı “en kısa zamanda” hastaya ve ilgili doktora ulaştırmaktır. Bunun yanı sıra, özellikle kanser olgularında hastalığın seyri ile ilgili göstergeleri araştırmak, hastalığın olası sonucunu öngörebilmek ve hastalığın tedaviye vereceği olası yanıt ile ilgili bilgiyi verebilmektir.

Kuruluşumuzdan itibaren her sene artan hasta ve test sayıları ile beraber teşhisteki doğruluk ve güvenilirliğimizi hastalarımızın sağlığı için devam ettirmek arzusundayız.