fbpx

Eğitim ve Uzmanlıklar

 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992
 • Trakya Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı – 1999

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

 • “Mesane Tümörlerinin Tanı ve İzleminde Bard BTA stat Testi ile İdrar Sitolojisinin Karşılaştırılması”, Trakya Üniversitesi, 1999.
 • Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İrfan Hüseyin Atakan (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı).

Görevler:

 • Pratisyen Hekim / Doğanşar Merkez Sağlık Ocağı, Sivas 1992-1994
 • Araştırma Görevlisi  / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1994-1999
 • Uzman / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 1999-2002
 • Yardımcı Doçent  / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2002-2010
 • Klinik Gözlemci / The Cleveland Clinic Foundation, Glickman Urological Institute, Department of Uro-Oncology, Ohio, USA 28.03.2005-30.09.2005
 • Klinik Gözlemci / Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Department of Urology, New-York, USA 03.10.2005-03.11.2005
 • Doçent / Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı 2010-2012
 • Doçent / Özel Derman Hastanesi 2012-2017
 • Doçent / Özel Vega Hastanesi 2017-

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri:

 • Özbakır, F., “Mesane tümörlerinde insulin benzeri büyüme faktörü-I ekspresyonunun prognostik önemi”, Trakya Üniversitesi, 2006.
 • Korucu, H., “Akut komplet unilateral üreteral obstruksiyonda rosuvastatin ve L-karnitinin böbrek fonksiyonu ve histopatolojisi üzerine etkileri”, Trakya Üniversitesi, 2010.

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Ürogenital Sistem Tümörlerinde Telomeraz Aktivitesi, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-437, Yardımcı Araştırmacı, 2001.
 2. Taurin, Melatonin ve N-Asetilsisteinin Kadmiyuma Bağlı Renal Doku Hasarındaki Etkileri, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-590, Proje Yöneticisi, 2003.
 3. Mesane Tümör Tanı ve Rekürrensinin Gösterilmesinde FISH (Fluorescence in situ Hybridization) Yönteminin Etkinliği: Flow Cytometry, NMP-22 ve BTA ile Karşılaştırmalı Çalışma, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-595, Yardımcı Araştırmacı, 2003.
 4. Mesane Tümörü Olgularında ve Endoskopi Endikasyonu Konulan Diğer Hastalarda CIS Araştırması Amacıyla Random Biyopsi Alınması, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-26/2008, Yardımcı Araştırmacı, 2010.
 5. Akut Komplet Unilateral Üreter Obstruksiyonunda Rosuvastatin ve L-Karnitinin Böbrek Fonksiyonu ve Histopatolojisi Üzerine Olan Etkileri, TÜBAP-15/2009, Proje Yöneticisi,

İdari Görevler :

 • T.Ü. Tıp Fakültesi Pediatrik Üroloji Bilim Dalı Başkanlığı 2008-2012
 • T.Ü. Tıp Fakültesi 9. Kurul Yürütme Kurulu Üyeliği  2011-2012

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Tabipler Birliği
 2. Ürolojik Cerrahi Derneği
 3. Üroonkoloji Derneği
 4. Ankara Ürologlar Derneği
 5. Kontinans Derneği
 6. Türk Androloji Derneği
 7. Ürojinekoloji Derneği
 8. European Association of Urology

Ödüller:

 1. Trakya Üniversitesi 2007 yılı yayın performans ödülü.
 2. Taştekin, N., N. Aydoğdu, G. Durmuş-Altun, H. Erbaş, K. Uzunca, M. Birtane ve M. Kaplan, “Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Kemik Mineral Yoğunluğu Değişiklikleri Üzerine Taurin, Melatonin ve N-Asetilsisteinin Etkileri”, Poster Bildiri Birinciliği, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya, 2008.

Eserler:

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Atakan, İ.H., Kaplan ve E. Ertürk, “Intravesical Migration of Intrauterine Device Resulting in Stone Formation”, Urology, 60, 911iii-911v (2002).
 2. Seren, G., Kaplan ve H. İbar, “A Comparative Study of Human Seminal Plasma and Blood Serum Trace Elements in Fertile and Infertile Men”, Anal. Lett., 35, 1785-1794 (2002).
 3. Atakan, İ.H., M. Kaplan, E. Kaya, T. Aktoz ve O. İnci, “A Life-threatening Infection: Fournier’s Gangrene”, Int. Urol. Nephrol., 34, 387-392 (2002).
 4. Kaya E, İ.H. Atakan, Kaplan ve S. Bilgi, “Paratesticular Rhabdomyosarcoma in a 2 Years Old Boy”, Int. Urol. Nephrol., 35, 63-64 (2003).
 5. İnci, O., E. Kaya, B. Alagöl, Kaplan ve L. Doğanay, “Chondrosarcoma of the Pubis Imitating Bladder Tumor Radiologically: A Case Report”, Int. Urol. Nephrol., 36, 45-46 (2004).
 6. Kaplan, M. ve E.A. Klein, “Bilateral Metachronous Testicular Seminoma”, Clin. Pract. Urol., 2, 457-460 (2005).
 7. İnci, O., Kaplan, Ö. Yalcin, İ.H. Atakan ve H. Kubat, “Renal Angiomyolipoma with Malignant Transformation, Simultaneous Occurrence with Malignity and Other Complex Clinical Situations”, Int. Urol. Nephrol., 38, 417-426 (2006).
 8. Kaplan, M., İ.H. Atakan, T. Aktoz ve O. İnci, “Giant Unilateral Abdominoscrotal Hydrocele in an Adult: Case report”, Urol. Nephrol., 38, 667-670 (2006).
 9. Kaplan, M., İ.H. Atakan, E. Kaya, T. Aktoz ve O. İnci, “Giant Prostatic Calculus Associated with Urethrocutaneous Fistula”, J. Urol., 13, 643-644 (2006).
 10. Kaplan, M., İ.H. Atakan, S. Bilgi ve O. İnci, “Case Report: Subcutaneous Metastasis From Small Cell Carcinoma of the Prostate”, Urol. Nephrol., 39, 157-160 (2007).
 11. Atakan, İ.H., Kaplan, G. Şeren, T. Aktoz, H. Gül ve O. İnci, “Serum, Urinary and Stone Zinc, İron, Magnesium and Copper Levels in Idiopathic Calcium Oxalate Stone Patients”, Int. Urol. Nephrol., 39, 351-356 (2007).
 12. Kaplan, M., İ.H. Atakan, N. Aydoğdu, T. Aktoz, G. Şeren, F. Puyan, B. Tokuç ve O. İnci, “Influence of N-acetylcysteine on Renal Toxicity of Cadmium in Rats”, Nephrol., 23, 233-241 (2008).
 13. Memiş, D., S. Hekimoğlu, G. Kaya, İ.H. Atakan, M. Kaplan, “Efficacy of Levobupivacaine Wound Infiltration with and without Intravenous Lornoxicam for Post-Varicocele Analgesia”, Clin. Drug. Invest., 28, 353-359 (2008).
 14. Çiçin, İ., F. Özyılmaz, H. Karagöl, F. Yalçın, S. Uzunoğlu ve M. Kaplan, “Massive Upper Gastrointestinal Bleeding from Pure Metastatic Choriocarcinoma in Patient with Mixed Germ Cell Tumor with Subclinical Intestinal Metastasis”, Urology, 73, 443.e15-17 (2008).
 15. Aktoz, T., Kaplan, İ.H. Atakan ve O. İnci. “Giant Bladder Stone in Children: Case Report”, Am. J. Case. Rep., 9, 1-3 (2008).
 16. Aktoz, T., M. Kaplan, Ö. Yalçın, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Penile and Scrotal Involvement in Buerger’s Disease: Case Report”, Andrologia, 40, 401-403 (2008).
 17. Kaplan, M., M. Çaloğlu, V. Yürüt-Çaloğlu, T. Aktoz, U. Usta, H. Karagöl ve O. İnci, “Parotid Gland Metastasis from Renal Cell Carcinoma: An Unusual Site for Metastasis”, Am. J. Case. Rep., 9, 316-320 (2008).
 18. Kaplan, M., T. Aktoz, F.Ö. Puyan, B. Alıcıoğlu, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Penile Metastasis from Small Cell Carcinoma of the Bladder”, Am. J. Case. Rep., 9, 364-367 (2008).
 19. Yurut-Caloglu V, M. Caloglu, M. Kaplan ve O Inci, “Pre-treatment hemoglobin levels are important for bladder carcinoma patients with extravesical extension undergoing definitive radiotherapy extension undergoing defininitive radiotherapy” Asian Pac J. Cancer Prev., 10, 1151-7, (2009).
 20. Tunçbilek, N., M. Kaplan, S. Altaner, İ.H. Atakan, N. Süt, O. İnci ve M.K. Demir, “Value Of Dynamic Contrast-Enhanced MRI and Correlation with Tumor Angiogenesis in Bladder Cancer”, AJR, 192, 949-55 (2009).
 21. Alıcıoğlu, B., M. Kaplan, V.Y. Çaloğlu, U. Usta ve S. Levent, “Radiographic Sizes Versus Surgical Sizes of Renal Masses: Which is the True Size of the Tumor?”, J BUON, 14, 235-8, (2009).
 22. Alıcıoğlu, B., M. Kaplan ve T. Ege, “Absence of Infrarenal Inferior Vena Cava is not a Congenital Abnormality”, Bratisl. Med. J., 110, 304-306, (2009).
 23. Alicioglu, B., M. Kaplan, T. Aktoz, İH Atakan, “A case of calcified ureteritis cystica: an indiscernible condition from ureterolithiasis“ Prague Med. Rep., 110, 245-9, (2009).
 24. Aktoz, T., M. Kaplan, U. Usta, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Retroperitoneal Ganglioneuroma”, Trakya Üniv. Tıp Fak. Derg., 26, 163-165 (2009).
 25. Yürüt-Çaloğlu, V., M. Çaloğlu, M. Kaplan, F.O. Puyan, H. Karagöl, K. İbiş, R. Coşar-Alas, Z. Koçak ve O. Inci, “Prognostic Factors for Renal Cell Carcinoma: Trakya University Experience from Turkey”, Eur. J. Cancer Care, 19, 656-663, (2010). 
 26. Aktoz, T., M. Kaplan, U. Turan, D. Memiş, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Multimodal Approach in Prostate Biopsy Pain Management and Effects on Sexual Function. The Efficacy of Levopupivacaine Adjuvant to Diclofenac Sodium; a Prospective Randomized Trial”, Andrologia, 42, 35-40 (2010).
 27. Aktoz, T., M. Aktoz, E Tatlı, M. Kaplan, FN Turan, A Barutcu, İH Atakan, M Demir ve A. Altun, “Assessment of the relationship between asymmetric dimethylarginine and severity of erectile dysfunction and coronary artery disease” Int Urol Nephrol,42, 873-9, (2010).
 28. Kaplan, M. ve E.A. Klein, “Renal Cell Carcinoma Manifesting After Extracorporeal Shockwave Lithotripsy, Percutaneous Nephrolithotomy and Open Surgery for Cystine Calculus”, Balkan Med J.,27,428-430, (2010).
 29. Aslan G, S. Baltaci, B. Akdogan, U.G. Kuyumcuoğlu, M. Kaplan, C. Cal, O. Adsan, K. Turkolmez, O. Ugurlu, S. Ekici, G. Faydaci, E. Mammadov, L. Turkeri, H. Ozen ve Y. Beduk. “A prospective randomized multicenter study of Turkish Society of Urooncology comparing two different mechanical bowel preparation methods for radical cystectomy” Urol Oncol,(2011).
 30. Tastekin, E., Puyan FO, Kaplan, M., Tokuc, B., Caloglu VY, Ozyilmaz, F., Usta, F., Kutlu, A.K. “The relationship of Fuhrman Nuclear Grade, Tumor stage and Sarcomatoid Differentiation with survival in Renal Cell Carcinomas. Balkan Med J, 29:14-20, (2012).
 31. Aslan, G., S. Baltaci, Akdogan, B., Kuyumcuoglu, U., Kaplan, M., Cal, C. et.al. “A prospective randomized multicenter study of Turkish Society of Urooncology comparing two different mechanical bowel preparation methods for radical cystectomy”. Urol Oncol. 31(5):664-70, (2013).
 32. Acar, C., Bilen, C., Bayazit, Y., Aslan, G., Koni, A., Basok, E., Kaplan, M. “Quality of life survey following laparoscopic and open radical nephrectomy”. Urol J, 30;11(6):1944-50, (2014).Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 33. Kaya, E., İ.H. Atakan, B. Alagöl, Kaplan ve O. İnci, “The Correlation Between the Anatomic Location of the Tumor and the Clinical Findings in Renal Cell Carcinomas”, Symposium Internatiole Tertium Anatomiae Clinicae, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol 30 (Suppl 3), Universitas Medicinae Varnensis, Varna, (1998).
 34. Atakan, İ.H., E. Kaya, B. Alagöl, Kaplan ve O. İnci, “The Location of Transitional Cell Carcinomas of the Bladder”, Symposium Internatiole Tertium Anatomiae Clinicae, Varna, Scripta Scientifica Medica, Vol 30 (Suppl 3), Universitas Medicinae Varnensis, Varna, (1998).
 35. Kaya, E., B. Alagöl, Kaplan, S. Gözen, T. Güdelci ve O. İnci, “Pubic Bone Anchoring Therapy in Female Stress Urinary Incontinence”, 10th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Abstracts Book, “Mini-invasive Approach to Cancer, Lisbon, (2002).
 36. Alagöl, B., E. Kaya, S. Gözen, İ.H. Atakan, Kaplan ve O. İnci. “Implantable Micro-balloons for Treatment of Stress Incontinence due to Internal Sphincteric Deficiency”, 10th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery, Lisbon, Abstracts Book, “Mini-invasive Approach to Cancer, (2002).
 37. Kaya, E., B. Alagöl, İ.H. Atakan, S. Gözen, Kaplan ve O. İnci, “Ureteroscopic Pneumatic Lithotripsy Results in Middle and Lower Ureteral Stones: One Year Experience”, 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting, 10th European Symposium on Urolithiasis, Urolithiasis, 258, İstanbul, (2003).
 38. Atakan, İ.H., M. Kaplan, G. Şeren, T. Aktoz, G. Ekuklu ve O. İnci. “Comparison of Serum and Urinary Trace Element Levels in Urolithiasis and Normal Controls”, 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting, 10thEuropean Symposium on Urolithiasis, Urolithiasis, 367-368, İstanbul, (2003).
 39. Atakan, İ.H., Kaplan, G. Şeren, T. Aktoz, G. Ekuklu ve O. İnci, “Analysis of Zinc, Iron, Magnesium, Copper, Lead and Nickel Content of Urinary Tract Stones and Hair from Patients with Stone Disease by Atomic Absorption Spectrophotometry”, 2nd Eurolithiasis Society (EULIS) Meeting, 10thEuropean Symposium on Urolithiasis, Urolithiasis, 369-370, Istanbul, (2003).
 40. Tunçbilek, N., Ö.Ö. Ökten, Kaplan, H. Kubat, H.H. Sezer, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Computed Tomography in Local Staging of Prostate Cancers”, International Schering Symposium MR and CT Imaging, Poster Abstracts for CT, Budapest, (2004).
 41. Kaplan, M., O. İnci, F.S. Pala, B. Turgut, U. Usta, İ.H. Atakan, K. Tabakcıoglu ve F. Özbakır, “Comparative Evaluation of The Multi-Target FISH Assay, DNA Flow Cytometry, BTA Stat Test, NMP22, and Voided Urine Cytology in the Detection of Primary and Recurrent Bladder Tumors”, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, European Urology Meetings, Vol 2 (6), 96, Elsevier, Antalya, (2007).
 42. Özbakır, F., Kaplan, U. Usta, T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Significance of Insulin-like Growth Factor–I Expression in Bladder Cancer”, EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, European Urology Meetings, Vol 2 (6), 97, Elsevier, Antalya, (2007).
 43. Alıcıoğlu, B., Kaplan, V.Y. Çaloğlu, U. Usta ve S. Levent, “Radiographic Sizes Versus Surgical Sizes of Renal Masses: Which is the True Size of the Tumor?”, European Congress of Radiology, European Radiology Supplements, ECR 2008 Book of Abstracts, Vol 18, Suppl 1, 413-414, Vienna, (2008).
 44. Luedecke, G., P. Türker, B. Günlüsoy, A. Yıldırım, G. Aslan, A. Mungan, S. Baltacı, M. Kaplan, M. Bozlu, H. Şahin ve L. Türkeri, “Risk-Adapted Screening in Bladder Cancer As a New Strategy in Bladder Cancer is Feasible Using A Computer-Based Questionnaire, Risikocheck V4.0, Evaluated in an International Multicentre Trial”, 23rd European Association of Urology Meeting, European Urology Supplements, Vol 7 (3), 136, Elsevier, Milan, (2008).
 45. Luedecke, G., L. Türkeri, P. Türker, B. Günlüsoy, A. Yildirim, G. Aslan, A. Mungan, S. Baltaci, M. Kaplan, M. Bozlu ve H. Şahin, “Risikocheck V4.0, A Computer-Based Questionnaire, was Successfully Evaluated as A Powerful Tool For A Risk-Adapted Bladder Cancer Screening in An International Multi-Center Trial”, 44th ASCO Annual Meeting, ASCO 2008 Annual Meeting Abstracts, Abstract No: 301, Chicago, (2008).
 46. Türkeri, L., P. Türker, B. Günlüsoy, A. Yildirim, G. Aslan, A. Mungan, S. Baltaci, M. Kaplan, M. Bozlu, H. Şahin ve Luedecke G,Multicenter Evaluation of A Questionnaire-Based Screening Tool in Urothelial Carcinoma of the Bladder.” AUA Annual Meeting, AUA 2008 Annual Meeting Abstracts, Abstract No: 931, Florida, (2008).
 47. Memiş, D., S. Hekimoğlu, G. Kaya, İ.H. Atakan ve M. Kaplan, “Post Varicocele Analgesia: The Efficacy of Levobupivacaine Wound Infiltration with and without Intravenous Lornoxicam”, The 14th World Congress of Anaesthesiologists, Congress Book, Cape Town, (2008).
 48. Kaplan, M., T. Aktoz, V. Yürüt-Çaloğlu, H. Karagöl, M. Çaloğlu, İ. Çiçin, G. Bayır-Angın ve O. İnci, “Retroperitoneal Lymph Node Dissection for Patients with Postchemotherapy Residual Masses in Advanced Testicular Cancer”, EAU 4th South Eastern European Meeting, European Urology Supplements, Vol 3 (9), 83, Elsevier, Tirana, (2008).
 49. Yürüt-Çaloğlu, V., M. Çaloğlu, M. Kaplan, G. Bayır Angın, H. Karagöl, T. Aktoz, F.N. Turan ve C. Uzal, “The Importantance of Pre-Treatment Hemoglobin Level in Patients with Extravesical Bladder Carcinoma: The Definitive Radiotherapy Results”, EAU 4th South Eastern European Meeting, European Urology Supplements, Vol 3 (9), 122, Elsevier, Tirana, (2008).
 50. Aktoz, M., T. Aktoz, E. Tatlı, M. Kaplan, N. Turan, İ.H. Atakan, M. Demir ve A. Altun, “Assesment of the Relationship Between Asymmetric Dimethylarginine and Severity of Erectile Dysfunction and Coronary Artery Disease”, EAU 4th South Eastern European Meeting, European Urology Supplements, Vol 3 (9), 141, Elsevier, Tirana, (2008).
 51. Aktoz, T., M. Kaplan, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Effect of Antibiotherapy on Elevated PSA Levels”, EAU 4th South Eastern European Meeting, European Urology Supplements, Vol 3 (9), 147, Elsevier, Tirana, (2008).
 52. Yürüt-Çaloğlu, V., M. Çaloğlu, M. Kaplan, F.O. Puyan, H. Karagöl, K. İbiş, “Prognostic Factors for Renal Cell Carcinoma: Single Institute Experience”, 7th Congress of the Balkan Union of Oncology, Proceeding Book, Vol 13 (Suppl 1), 50, Kuşadası, (2008).

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 53. Atakan, İ.H., B. Alagöl, H. Uzun, Kaplan, Ş. Çiftçi ve O. İnci, “Üriner Sistem Taşlarında Serum ve İdrar Çinko Düzeyleri”, Türk Üroloji Dergisi, 25, 72-75 (1999).
 54. Atakan, İ.H., E. Kaya, Kaplan, B. Alagöl ve O. İnci, “Yüzeyel Mesane Tümörlerinde İntrakaviter Bacillus-Calmette-Guerin Uygulaması”, Türk Üroloji Dergisi, 25, 123-126 (1999).
 55. Kaya, E., L. Candan, İ.H. Atakan, Alagöl, M. Kaplan ve O. İnci, “Renal Adenokarsinomda Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Boyanması ile Evre Arasındaki İlişki”, Türk Üroloji Dergisi, 26, 23-27 (2000).
 56. Atakan, İ.H., Kaplan, E. Kaya, B. Alagöl, L. Candan ve O. İnci, “Mesane Tümörlerinin Tanı ve İzleminde “Bard Bladder Tumor Antigen” Testi ile İdrar Sitolojisinin Karşılaştırılması”, Türk Üroloji Dergisi, 26, 36-41 (2000).
 57. Altaner, Ş., G. Aktaş, Y. Atalay, Kaplan, L. Doğanay ve K. Kutlu, “Renal Anjiomyolipom; 6 Olgunun Klinikopatolojik, İmmunohistokimyasal ve Ultrastrüktürel olarak değerlendirilmesi”, Turkish Journal of Neoplasia, 8, 47-53 (2000).
 58. Atakan, İ.H., E. Kaya, M. Kaplan, B. Alagöl ve O. İnci, “Pyeloplasti Operasyonlarımızın Değerlendirilmesi”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 31, 140-143 (2000).
 59. Atakan, İ.H., B. Alagöl, L. Candan, Kaplan ve O. İnci, “Ksantogranulomatöz Orşiepididimit: Olgu Sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 26, 126-127 (2000).
 60. Kaya, E., İ.H. Atakan, B. Alagöl, E. Ersoy, Kaplan ve O. İnci, “Mesanenin Değişici Epitel Hücreli Kanseri Tanısında Nükleer Matriks Protein 22 (NMP22)’nin Yeri”, Türk Üroloji Dergisi, 27, 279-284 (2001).
 61. Atakan, İ.H., E. Kaya, B. Alagöl, Kaplan ve O. İnci, “Retrokaval (Sirkumkaval) Üreter: Olgu Sunumu”, Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 32, 57-59 (2001).
 62. Kaplan, M. ve E.A. Klein, “Brakiterapi Başarısızlığında Tedavi Seçenekleri”, Türk Üroloji Dergisi, 31, 170-177 (2005).
 63. Güdelci, T., E. Kaya, T. Aktoz, Kaplan, L. Candan ve O. İnci, “Prostat Kanserli Hastalarda İnce İğne Biyopsi ve Retropubik Radikal Prostatektomi Spesimenleri Gleason Skorlarının Karşılaştırılması”, Üroloji Bülteni, 17, 60-64 (2006).
 64. Çaloğlu, M., V.Y. Çaloğlu, M. Saynak, R.C. Alas, H. Karagöl, Kaplan, K. İbiş ve C. Uzal, “Küratif Radyoterapi veya Kemoradyoterapi ile Tedavi Edilen Lokal İleri Evre Mesane Kanseri Tanılı Hastalarda Lokal Kontrol, Uzak Yineleme ve Sağkalımı Etkileyen Faktörler”, Türk Onkoloji Dergisi, 21, 161-167 (2006).
 65. Kaplan, M., B. Alıcıoğlu, U. Usta, T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Penis ve Prostat Metastazı Yapan Bir Böbrek Sarkomu”, Türk Üroloji Dergisi, 33, 365-368 (2007).
 66. Özbakır, F., Kaplan, U. Usta, T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Mesane Tümörlerinde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-I Ekspresyonunun Önemi”, Türk Üroloji Dergisi, 34, 9-14 (2008).
 67. Charlson, T.P., M. Kaplan, J. P. Ciezki, M. Elshaikh, C.H. Reddy, J Ulchaker, K. Angermeier, N.Chehade, A. Altman ve E.A. Klein, “The Role of Prophylactic Tamsulosin (Flomax)±Dexametasone in Patients with Undergoing Prostate 125I Seed Implants for Prostate Carcinoma. A Randomized Double-Blind Study”, Türk Üroloji Dergisi, 34, 285-290 (2008).
 68. Kaplan, M., H. Karagöl, Ş. Altaner, T. Aktoz, M. Çaloğlu ve O. İnci, “Burned-out Testis Tümörü: Olgu Sunumu”, Türk Üroloji Dergisi, 34, 495-498 (2008).
 69. Aktoz, T., Kaplan, M. Çaloğlu, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Retroperitoneal Malignant Schwannoma”, Türk Üroloji Dergisi, 34, 502-504 (2008).
 70. Kaplan, M., İ.H. Atakan, N. Aydogdu, T. Aktoz, F. Ö. Puyan, G. Şeren, B. Tokuç ve O. İnci, “Effect of Melatonin on Cadmium-Induced Renal Injury in Chronically Exposed Rats”, Türk Üroloji Dergisi, 35, 139-147, (2009).
 71. Alıcıoğlu, B., M. Kaplan ve T. Aktoz, “İleri Yaştaki Bir Olguda Alışılmadık Bir Prostatizm Sebebi: Seminal Vezikül Kisti”, Türk Üroloji Dergisi, 35, 148-150 (2009).
 72. Kaplan, M., T. Aktoz ve İ.H. Atakan, “Akut Yan Ağrısının Nadir Görülen Bir Nedeni: Spontan Renal Pelvis Ruptürü”, Türk Üroloji Dergisi, 35, 256-259, (2009).
 73. Kaplan, M., Alıcıoglu, B., Aktoz, T., Altaner, Ş., ve İnci, O., “Blind-ending duplicate ureter with giant cystic dilatation”, Türk Üroloji Dergisi, 35, 260-262 (2009).
 74. Kaplan, M., T. Aktoz, A.D. Çelik, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Atipik Böbrek ve Gluteal Hidatik Kistleri: İki Olgu Sunumu” Fırat Tıp Dergisi, 4, 297-299, (2009).
 75. İnal MT, T. Aktoz, D. Memiş, M. Kaplan, E.N. Çiftçi ve N. Süt, “Ürolojik operasyonlarda transversus abdominis plan bloğunun operasyon sonrası ağrıya etkisi”, Türkiye Klinikleri J Anest Reanim, 9, 102-6, (2011).
 76. Kaplan, M. ”Prostat Kanserinde Etiyoloji, Epidemiyoloji ve Tarama” Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 7(4), 1-5, (2014).Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 77. Atakan, İ.H., E. Kaya, B. Alagöl, Kaplan ve O. İnci, “VUR Tedavisinde Endoskopik Deflux Uygulamaları”, Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, Bildiri Özetleri, 197, (1997).
 78. Atakan, İ.H., E. Kaya, B. Alagöl, İ. Bakırçivi, Kaplan ve O. İnci, “Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Endoskopik Deflux Uygulamaları”, 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, Bildiri Özetleri, 26, (1998).
 79. Atakan, İ.H., Kaplan, E. Kaya, B. Alagöl, L. Candan ve O. İnci, “Mesane Tümörlerinin Tanı ve İzleminde BTA Testi ile İdrar Sitolojisinin Karşılaştırılması”, 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, (1998).
 80. Kaya, E., L. Candan, İ.H. Atakan, B. Alagöl, S. Gözen, Kaplan, K. Kutlu ve O. İnci, “Renal adenokarsinomda Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA) Boyanması ile Evre Arasındaki İlişki”, 14. Ulusal Patoloji Kongresi, Kuşadası, Bildiri Özetleri Kitabı, 105, (1999).
 81. Atakan, İ.H., Kaya, B. Alagöl, S. Gözen, M. Kaplan ve O. İnci, “Benign Prostat Hiperplazisinde Lazer Prostatektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi”, Akdeniz Video Endoskopik Cerrahi Kursları ve Sempozyumu, Antalya, Bildiri Özetleri, 20, (2000).
 82. Kaya, E., İ.H. Atakan, Alagöl, E. Ersoy, M. Kaplan ve O. İnci, “Mesane Degişici Epitel Hücreli Karsinomlarının Tanısında Nükleer Matriks Protein 22 (NMP22)’ nin Yeri”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Kongre Özet Kitabı, (2000).
 83. Alagöl, B., E. Kaya, İ.H. Atakan, Kaplan, E. Ersoy ve O. İnci, “İnternal Sfinkter Yetmezliğine Bağlı Stres Enkontinans Tedavisinde Mikro-Balon İmplantasyonu”, 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, Kongre Özet Kitabı, 134, (2000).
 84. Kaya, E., B. Alagöl, Kaplan, S. Gözen, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Kadın Üriner Stres İnkontinansında Pubik Kemiğe Fiksasyon”, 17. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 224, (2002).
 85. Gözen, A.S., B. Alagöl, Kaplan, B. Çakır, E. Kaya ve O. İnci, “Dev Retroperitoneal Malign Schwannoma”, Üroradyoloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri, (2002).
 86. Kaplan, M., B. Alagöl, E. Kaya, S. Gözen, Ş. Altaner ve O. İnci, “Radikal prostatektomi olgularımızın klinik evreleri ile patolojik evrelerinin karşılaştırılması”, Üroradyoloji Kongresi, Antalya, Bildiri Özetleri, (2002).
 87. Kaya, E., B. Alagöl, İ.H. Atakan, Kaplan, L. Doğanay ve O. İnci, “Renal Hücreli Karsinomda p53 Ekspresyonu ve Tümörün Evresi ile İlişkisi” 15. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 202, (2003).
 88. Kaya, E., B. Alagöl, İ.H. Atakan, Kaplan ve O. İnci, “Yüzeyel Mesane Kanserlerinde İntravezikal Bacillus-Calmette-Guerin ve İnterferon Alpha-2b İntravezikal Kombine Kullanımı”, 15. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 202, (2003).
 89. Kaya, E., B. Alagöl, İ.H. Atakan, Kaplan ve O. İnci, “Çift Primer Ürolojik Tümörler”, 15. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 202, (2003).
 90. Kaplan, M., Ş. Altaner, İ.H. Atakan, H. Kubat ve O. İnci, “Prostat Kanserinde PSA, Gleason Grade, Perinöral ve Vaskuler İnvazyon ile p27 Ekspresyonu Arasındaki İlişki”, Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Bildiri Özet Kitabı, (2003).
 91. Kaya, E., L. Doğanay, B. Alagöl, Kaplan, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Ksantogranülomatöz Pyelonefrit: 11 olgunun analizi”, 16. Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Bildiri Özet Kitabı, (2003).
 92. Tunçbilek, N., Kaplan, Ş. Altaner, Ö.Ö. Ökten, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Mesane Kanserlerinde Evre ve Derece (Grade) Saptanmasında Dinamik MRG Semikantitatif Parametrelerinin Analitik Değeri”, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkrad 2004, Bildiri Özet Kitabı, E107, (2004).
 93. Tunçbilek, N., Ökten, Ö.Ö., Kaplan, M., Aktoz, T., Sezer, H.H., Atakan, İ.H. ve İnci, O., “Mesane Kanserlerinde Lokal Evrelemede BT Parametreleri”, Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Türkrad 2004, Bildiri Özet Kitabı, 124, (2004).
 94. Güdelci, T., E. Kaya, T. Aktoz, Kaplan, L. Doğanay ve O. İnci, “Prostat Kanserli Hastalarda İnce İğne Biyopsi ve Retropubik Radikal Prostatektomi Spesimenleri Gleason Skorlarının Karşılaştırılması”, 19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 133, (2006).
 95. Atakan, İ.H., Kaplan, M., N. Aydoğdu, T. Aktoz, F.Ö. Puyan, G. Şeren, B. Tokuç ve O. İnci, “Ratlarda Kadmiyuma Bağlı Böbrek Hasarında Taurinin Koruyucu ve Tedavi Edici Özellikleri”, Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 312, (2006).
 96. Atakan, İ.H., Kaplan, M., N. Aydoğdu N, T. Aktoz, F.Ö. Puyan, G. Şeren, B. Tokuç ve O. İnci, “Ratlarda Kadmiyuma Bağlı Böbrek Hasarında Melatoninin Koruyucu ve Tedavi Edici Özellikleri”, Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 313, (2006).
 97. Kaplan, M., İ.H. Atakan, N. Aydoğdu , T. Aktoz, F.Ö. Puyan, G. Şeren, B. Tokuç ve O. İnci, “Ratlarda Kadmiyuma Bağlı Böbrek Hasarında N-Asetilsisteinin Koruyucu ve Tedavi Edici Özellikleri”, Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 314, (2006).
 98. Özdemir C, E. Taştekin, N. Can, Ş. Altaner, F. Öz Puyan, Kaplan, M.,. “Bilateral papillary renal cell carcinoma- a case report” 17.Ulusal Patoloji Kongresi. 8-13 Eylül 2007, İstanbul, NP4-41.
 99. Çaloğlu, M., V.Y. Çaloğlu, Kaplan, K. İbiş, M. Saynak, H. Karagöl, B. Denizli, Z. Koçak ve C. Uzal, “Böbrek Tümörü Tanılı Hastalarda Genel Özellik ve Prognostik Faktör Analizi: TÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Deneyimi”, 17. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 60, (2007).
 100. Çaloğlu, V.Y., M. Çaloğlu, M. Saynak, Kaplan, K. İbiş, B. Denizli, H. Karagöl ve C. Uzal, “Radyoterapi ile Tedavi Edilen Evre I Klasik Seminom Tanılı Hastalarımızın Genel Özellikleri: TÜTF Radyasyon Onkolojisi AD Deneyimi”, 17. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 60-61, (2007).
 101. İbiş, K., B. Denizli, V.Y. Çaloğlu, M. Çaloğlu, Kaplan, M. Saynak, S. Uzunoğlu, H. Karagöl, Z. Koçak ve C. Uzal, “Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD: Prostat Kanseri Tedavi Deneyimi”, 17. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Bildiri Özet Kitabı, 65, (2007).
 102. Kaplan, M., T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Tüberküloz Pyonefroz Komplikasyonu Olarak Gluteal ve Perirenal Abse”, Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Gaziantep, Özet Kitabı, 20, (2007).
 103. Kaplan, M., Aktoz, A.D. Çelik, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Atipik İki Hidatik Kist Olgusu”, 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Gaziantep, Özet Kitabı, 21, (2007).
 104. Kaplan, M., A.D. Çelik, T. Aktoz, Z. Yuluğkural, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Üriner Sistem Kaynaklı Hastane Enfeksiyonu Surveyans Sonuçlarımız”, Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Gaziantep, Özet Kitabı, 22, (2007).
 105. Aktoz, T., M. Otkun, Kaplan, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Enterobakteriler Tarafindan Üretilen ESBL’nin (Extended Spectrum Beta Lactamase) Klinik Önemi”, 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Gaziantep, Özet Kitabı, 27, (2007).
 106. Kaplan, M., T. Aktoz, M. Birtane, H. Tuna, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Benign Prostat Hiperplazisi Nedeniyle Transüretral Prostat Rezeksiyonu Yapılan Hastalarda Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi”, Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, Özet Kitabı, 214, (2007).
 107. Kaplan, M., T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Ortotopik Üreterosel İçinde Multibl Taş Oluşumu ve Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu”, Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, Özet Kitabı, 318, (2007).
 108. Pala, F.S., M. Kaplan, K. Tabakçıoğlu, İ.H. Atakan, O. İnci ve Ç. Algüneş, “Mesane Karsinomlu Hastalarda FISH Analizi ile Tanı ve Takip”, 10.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Belek, Bildiri Özetleri, 97, (2007).
 109. Kaplan, M., Y. Çelik, T. Aktoz, Ö. Kaya, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Multipl Sklerozlu Hastalarda İşeme Disfonksiyonu”, Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Belek, (2007).
 110. Kaplan, M., T. Aktoz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Komplet Üreteral Duplikasyonlu Hastada Mesane Kitlesi ile Karışan ve Tekrarlayan Üriner Enfeksiyona Sebep Olan Üreterosel Olgusu”, Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Belek, (2007).
 111. Kaplan, M., T. Aktoz, F.Ö. Puyan, İ.H. Atakan ve O. İnci, “İnfravezikal Obstruksiyon Semptomlarına Neden Olan Üretral Karunkül: Olgu Sunumu”, Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Belek, (2007).
 112. Kaplan, M., T. Aktoz, N. Tunçbilek, F. Özyılmaz, İ.H. Atakan ve O. İnci, “Nadir Bir Konjenital Malformasyon: Tip I Üreteral Duplikasyon”, Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi, Belek, (2007).
 113. Kaplan, M., H. Karagöl, Ş. Altaner, T. Aktoz, M. Çaloğlu ve O. İnci, ““Burned-out” Testis Tümörü: Olgu Sunumu”, Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, (2007).
 114. Kaplan, M., T. Aktoz, F. Ö. Puyan, B. Alıcıoğlu, U. Usta, İ. H. Atakan ve O. İnci, “Penil Metastaz: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi”, Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, (2008).
 115. Alıcıoğlu, B., Kaplan, T. Aktoz ve İ.H. Atakan, “Taş Hastalığını Taklit Eden Üreter Kisti Olgusu”, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (2008).
 116. Kaplan, M., B. Alıcıoğlu, T. Aktoz, Ş. Altaner ve O. İnci, “Yetişkin Bir Hastada İnsidental Saptanan, Kör Sonlanan Ektopik Üreter Açılımlı Dev Kistik Üreter”, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (2008).
 117. Alıcıoğlu, B., Kaplan, M., Ege, T., “Vena Kava İnferior Agenezisi”, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, (2008).
 118. Taştekin, N., N. Aydoğdu, G. Durmuş-Altun, H. Erbaş, K. Uzunca, M. Birtane ve M. Kaplan, “Kadmiyum Maruziyetine Bağlı Kemik Mineral Yoğunluğu Değişiklikleri Üzerine Taurin, Melatonin ve N-Asetilsisteinin Etkileri”, 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi, Antalya, (2008)
 119. Taştekin E, F. Öz Puyan, M. Kaplan, B.Tokuç, V. Yürüt Çaloğlu, F. Özyılmaz, U. Usta, A.K. Kutlu “Renal hücreli karsinomalarda Fuhrman nükleer derece, evre ve sarkomatoid differansiyasyon sağkalım ile ilişkisi” 20.Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, P-363. 
 120. Taştekin E, F. Öz Puyan, M. Kaplan, B. Tokuç, V. Yürüt Çaloğlu, F. Özyılmaz, U. Usta, A.K. Kutlu “Renal hücreli karsinomlarda HIF-1, HIF-2, p53 pozitifliği, mikrodamar yoğunluğu ve Ki-67 oranlarının prognoz ve sağ kalım ile ilişkisi.” 20.Ulusal Patoloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Eskişehir, S-26.
 121. Tınay İ, N Mangır, H.H. Tavukçu, A. Yıldırım, S. Baltacı, B. Günlüsoy, M. Kaplan, A. Mungan, M. Bozlu, Y. Tanıdır ve L. Türkeri “Mikroskopik hematüri varlığında mesane kanseri saptanmasında Risikocheck sorgulama formunun etkinliği” 10. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 45, (2011).
 122. Eskiçorapçı S, Ö. Yaycıoğlu, D. Bolat, A. Dirim, F. Ateş, E. K. Başok, M. Kaplan, B. Başeskioğlu, Böbrek Tümörü Çalışma grubu, L. Türkeri “Berrak hücreli böbrek kanserinde modifiye fuhrman gradeleme sistemi prognozu öngörür mü? Üroonkoloji Derneği Çok Merkezli Çalışması” 10. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Kongre Özet Kitabı, 178, (2011).Diğer yayınlar :
 123. Kaplan, M., “Radikal Prostatektomi Sonrası PSA Nüksüne Kadar Geçen Süre ve Prostat Kanserine Özgü Mortalite Riski”, Makale-Yorum, Üroonkoloji Bülteni, 4, 28-30, (2006). 
 124. Kaplan, M., “Prostat Kanserinde Underdiagnosis ve Overdiagnosis”, Makale-Yorum, Üroonkoloji Bülteni, 4, 29-33, (2007).
 125. Kaplan, M., E. Arda, “Çok düşük prostat spesifik antijen düzeylerinde tedavi edilmiş T1c prostat kanserlerinin değerlendirilmesi”, Makale-Yorum, Üroonkoloji Bülteni, 1, 16-19, (2009).
 126. Kaplan, M., ”Üriner diversiyon ve sistoplasti sonrası gelişen sekonder malignansiler”, Derleme, Üroonkoloji Bülteni, 2, 38-48, (2009).
 127. Güldiken, S., M. Kaplan, “Androjen baskılama tedavisinin metabolik yan etkileri: Ürolog neye dikkat etmeli?”, Derleme, Üroonkoloji Bülteni, 2, 41-46, (2010).
 128. Yüksel, İ., M. Kaplan, “Prostat kanseri önlenebilir mi?”, Derleme, Üroonkoloji Bülteni, 2, 17-21, (2011).Ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı
 129. Atakan, İ.H. ve M. Kaplan, “Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Tedavi Prensipleri”, Üroloji 2004, ed. A. Erözenci ve S. Ataus, 75-82, Ayhan Matbaası, İstanbul, (2004).
 130. Aktoz, T. ve M. Kaplan, “Ürolojik Aciller”, 112 ve Acil Çalışanları İçin Acil Hekimliği, ed. Z. Hoşcoşkun, M. Soy ve M. İnan, 283-292, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).Çeviri kitaplarda bölüm yazarlığı
 131. Kaplan, M., “Enkontinans”, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 20-24, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006). 
 132. Kaplan, M., Skrotal Kitle, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 42-47, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).
 133. Kaplan, M., Kriptorşidi, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 48-50, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).
 134. Kaplan, M., Metabolik Hastalıklar, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 183-189, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).
 135. Kaplan, M., Böbrek Yetmezliği, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 196-209, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).
 136. Kaplan, M., Gebelik, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 215-218, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).
 137. Kaplan, M., İnterstisyel Sistit, Üroloji, ed. M.T. Macfarlane, Çeviri ed. O. İnci, 219-221, Güneş Tıp Kitabevi, İstanbul, (2006).

Davetli Konuşmacı olarak katıldığı toplantılar:

 1. Kılavuzlar Eşliğinde “Tanı”, “Prostat Kanserinde Tedavi Kararında Kılavuzların Yeri” Konulu Toplantı, İstanbul, 2008.
 2. Üst Üriner Sistem TCC, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Sınavı Hazırlık Kursu, Abant, 2008.
 3. Prostat Kanserinde PSA ve Derivelerinin Yeri, Türk Üroloji Derneği 4. Bahar Toplantısı, Edirne, 2008.
 4. Hormona Dirençli Prostat Kanserinde Tedavi, Her Boyutu ile Üroloji, Eskişehir, 2009.
 5. Panelist, Marmara Üroloji Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı, Edirne, 2010.
 6. Panel: AÜSS-BPH: Güncel Tedavi Alternatifleri, Kontinans Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı, Edirne, 2011.
 7. Tanıda Yenilikler, Her Boyutu ile Mesane, Ürolojik Cerrahi Derneği “Çok Katılımlı Ortak Toplantı”, İstanbul 2011.
 8. Panelist, Her Boyutu ile Böbrek, Ürolojik Cerrahi Derneği “Çok Katılımlı Ortak Toplantı”, Ankara 2011.
 9. Erken Tek Doz İntravezikal İnstilasyon: Tam Değerini Biliyor muyuz? Eğitmen, Üroonkoloji Kongresi, “Mesane Tümörü Eğitim Kursu”, Antalya 2011.
 10. Lokalize hastalıkta Risk Grubuna Göre Tedavi (Aktif İzlem, Radikal prostatektomi, Patolojinin Değerlendirilmesi, Radyoterapi, Neoadjuvan ve Adjuvan Hormon Kullanımı) Eğitmen, Üroonkoloji Kongresi, “Prostat Kanseri Eğitim Kursu”, Antalya 2011.
 11. Panelist, Böbrek tümörleri, ÜCD Kuzey Marmara Şubesi Bölgesel Toplantısı, Kocaeli 2012.
 12. Böbrek Kanserlerinde Güncel Durum, Trakya Üroonkoloji Günleri-1 “Böbrek Kanseri” Edirne 2012.
 13. Oturum Başkanlığı, 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2012.
 14. Yorumlayıcı, 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 15. Konuşmacı, Prostat Kanserinde Etyoloji, Epidemiyoloji, Korunma ve Tarama, Online Asistan Eğitim Programı, İstanbul, 2013

Uluslararası süreli ve hakemli dergilerde hakemlik:

 1. Environmental Toxicology (SCIE tarafından taranan hakemli dergi, 2008, 1 kez).
 2. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (SCIE tarafından taranan hakemli dergi, 2008, 5 kez).

Ulusal kongrede düzenleme kurulu üyeliği ve sekreterlik:

 1. Türk Üroloji Derneği 4. Bahar Toplantısı. Aralık 2008, Edirne.

Aldığı Sertifikalar

 1. Eğiticilerin Eğitim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu, Edirne, 2003.
 2. Bilimsel Araştırma Etiği Kursu, Edirne, 2003.
 3. Deney Hayvanlarında Temel Uygulamalar Kursu, Edirne, 2004.
 4. Ölçme Değerlendirme Kursu, Edirne, 2004.
 5. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, Edirne 2009.

Katıldığı Kongre, Kurs ve Toplantılar:

Uluslararası Kongre ve Toplantılar:

 1. 6th Congress of the European Society for Sexual Medicine, İstanbul, 2003.
 2. 20th EAU Annual Meeting, İstanbul, 2005.
 3. 22nd EAU Annual Meeting, Berlin, 2007.
 4. EAU 1st Eastern Mediterranean Meeting, Antalya, 2007.
 5. 1st World Congress on Controversies in Urology (CURy), Barcelona, 2008.
 6. Hands on Live-Endoscopic BPH and Stone Treatment, İstanbul, 2008.
 7. EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana, 2008.
 8. International Continence Society 38th Annual Meeting, Cairo, 2008.
 9. 6th International Meeting of the European Society of Oncological Urology (ESOU), İstanbul, 2009.

Ulusal Kongre, Kurs ve Toplantılar:

 1. Ulusal Üroloji Kongresi, Marmaris, 1996.
 2. 4. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, İstanbul, 1997.
 3. Trafik Kazalarında İlk Yardım Kursu, Edirne, 1997.
 4. Akdeniz Video Endoskopik Temel Cerrahi Kursu, Antalya, 1998.
 5. 3. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Edirne, 1998.
 6. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 1998.
 7. TRUS Kursu “15.Ulusal Üroloji Kongresi Kapsamında”, Antalya, 1998.
 8. 1.Ulusal İdrar Kaçırma ve İdrar Boşaltım Bozuklukları Sempozyumu, Ankara, 1999.
 9. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 1999.
 10. 4thAnkara ve 1stESU Blacksea Uro-Oncology Course, Antalya, 1999.
 11. “Prostat Kanseri Tedavisi” Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, 2000.
 12. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, İstanbul, 2000.
 13. 2. Mezuniyet Sonrası Ürojinekoloji Kursu, Ankara, 2000.
 14. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, İzmir, 2000.
 15. 3. Mezuniyet Sonrası Ürojinekoloji Kursu, İstanbul, 2001.
 16. 5. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 2001.
 17. 4. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, 2001.
 18. 6. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 2002.
 19. Erkek İnfertilitesinde Varikosel “Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, İstanbul, 2002.
 20. 6. Ankara Üroonkoloji Kursu, Antalya, 2003.
 21. 2. Ege Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstruktif Cerrahi Sempozyumu, İzmir, 2004.
 22. 7. Akdeniz Video-Endoskopik Üroloji Kursu, Antalya, 2004.
 23. İnkontinans Kursu, Ankara, 2004.
 24. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler 5. Ulusal Kongresi, İstanbul, 2004.
 25. Mesane Kanseri Sempozyumu, Edirne, 2004.
 26. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2004.
 27. Üroloji 2004, İstanbul, 2004.
 28. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2006.
 29. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, Çeşme, 2006.
 30. Ankara 2. Uygulamalı Laparaskopi Kursu ve Sempozyumu, Ankara, 2007.
 31. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, Abant, 2007.
 32. 4. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, Gaziantep, 2007.
 33. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Çeşme, 2007.
 34. Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. Belek, 2007.
 35. 8. Ankara Üroonkoloji Kursu, Ankara, 2007.
 36. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar 2008, Ankara, 2008.
 37. Tedavi Kararında Kılavuzların Yeri” Konulu Prostat Kanseri Toplantısı, İstanbul, 2008.
 38. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2008.
 39. 20. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, 2008.
 40. Türk Üroloji Derneği 4. Bahar Toplantısı, Edirne, 2008.
 41. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2009.
 42. Ürolojide Güncel Yaklaşımlar II-Androloji, Ankara, 2009.
 43. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2009.
 44. 9. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2009.
 45. Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Kıbrıs, 2009.
 46. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu, 2009.
 47. Her Boyutu ile Üroloji, Eskişehir Bölgesel Toplantısı, Eskişehir, 2009.
 48. 10. Ulusal Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Ankara, 2009.
 49. 1. Çocuk Nefroürolojisi Güncelleme Kursu, Ankara, 2009.
 50. 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 2009.
 51. Temel Ürodinami Kursu, 1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, 2009.
 52. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu, Edirne, 2009.
 53. 1. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.
 54. Her Yönü ile Prostat Toplantısı, İstanbul, 2010.
 55. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2010.
 56. Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya, 2010.
 57. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, İstanbul, 2010.
 58. Marmara Üroloji Derneği Edirne Bölgesel Toplantısı, Edirne, 2010.
 59. The First Balkan Pelvic Floor Dysfunction Symposium, Edirne, 2011.
 60. Kontinans Derneği Bölgesel Toplantısı, Edirne, 2011.
 61. Her Boyutu ile Mesane, Ürolojik Cerrahi Derneği, Çok Katılımlı Ortak Toplantı, İstanbul, 2011.
 62. Her Boyutu ile Böbrek, Ürolojik Cerrahi Derneği, Çok Katılımlı Ortak Toplantı, Ankara, 2011.
 63. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, Antalya, 2011.
 64. 10. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2011.
 65. Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik İlkeler Sempozyumu, Edirne 2011.
 66. Üroonkoloji Derneği Bahar Dönemi Bilimsel Toplantısı, Ankara, 2012.
 67. 2. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, 2012.
 68. Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi, Kocaeli Bölgesel Toplantısı, Kocaeli, 2012.
 69. Trakya Üroonkoloji Günleri-1 “Böbrek Kanseri” Edirne, 2012.
 70. 1. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2012.
 71. Üroonkoloji Derneği Güz Toplantısı, İstanbul, 2012.
 72. Disiplinlerarası Üroonkoloji Toplantısı, Antalya, 2012.
 73. Üroonkoloji Derneği Güz Dönemi Bilimsel Toplantısı, Antalya, 2013.
 74. 11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2013.
 75. Online Asistan Eğitim Programı, İstanbul, 2013.
 76. Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı, İzmir, 2014.
 77. Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı, İstanbul, 2015.
 78. 12. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, 2015.

Aldığı Bilimsel Görevler:

 1. Üroonkoloji Derneği’nin koordine ettiği “Türkiye’de Prostat Kanseri İnsidansı” Çalışması Edirne İl Sorumlusu.
 2. Üroonkoloji Derneği Prostat Kanseri Çalışma Grubu Üyeliği.

Kişisel Bilgiler

Doktora Sor

  Ara
  Online Randevu