Dil Tercihi

Eğitim
Deneyim
Araştırma-Yayınlar
Doktora Sor

Doğum Yeri

Üsküdar

Doğum Tarihi

01.09.1978