Dil Tercihi

Üroloji
Üroloji

Üroloji bölümünde böbrek, üreter, mesane, prostat, üretra, testis ve penis hastalıklarının tedavileri 24 saat uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

Çorlu Özel Vega Hospital Üroloji Kliniğinde erkek ürogenital sistemi ve kadın üriner sistemi ile birlikte çocuk ürolojik hastalıkları da tedavi edilmektedir. Böbrek ve idrar yolu hastalıkları, taş hastalığı, ürolojik kanserler, prostat hastalıkları, mesane fonksiyon bozuklukları ve idrar tutamama problemleri, çocuklarda gece ve gündüz idrar kaçırma, erkek cinsel işlev ve üreme bozuklukları gibi hastalıkların tanı ve tedavisi üroloji bölümümüzde en iyi şekilde tedavi edilmektedir.

Üroloji bölümümüz teknolojik olarak tam donanımlı bir üroloji merkezi olarak hizmet vermektedir.

Greenlight Lazer ile prostat ameliyatları çok konforlu bir şekilde uygulanmakta, hastalarımız 1 gün içinde taburcu olabilmektedirler. Ayrıca yeni nesil bipolar rezeksiyon sistemi ile plazmakinetik TUR yapılarak prostat kapalı yöntemle tedavi edilmektedir.

Endoskopik Taş Kırma Sistemi ile açık ameliyata gerek kalmadan kapalı yöntemle mesane, idrar kanalı ve böbrek taşları Holmium Lazer ile kırılmakta ve hızlı bir şekilde vücuttan çıkarılmaktadır. Bu işlemi yaparken özellikle taş tarafından emilen lazer dalga boyları kullanıldığından, taşın etrafındaki dokular bu dalga boylarını emmemekte ve bu işlemden zarar görmemektedir. Aynı zamanda lazer taşa dokunmadan kırma yaptığından, eski teknolojilerde olan taşın yukarı ve böbreğe geri gitmesi riski de daha düşüktür.

Erkek cinsel işlev bozuklukları ve erkeklerde kısırlık (İnfertilite) çok ayrıntılı bir şekilde incelenmekte ve gerekli tedaviler uygulanmaktadır. Sertleşme sorunu olan hastalarda penil protez uygulaması yapılmaktadır. Penil protezler, penisin kanla dolan iki silindir şeklindeki yapısı içine yerleştirilen ve ilişki için gerekli sertleşmeyi sağlayan silikondan yapılmış protezlerdir. Penil protezi yerleştirme ameliyatı, daha önceki ilaç veya cerrahi uygulamalardan fayda görmemiş veya bu uygulamaların yapılamadığı ya da bu uygulamaların hastaya yararlı olmayacağı önceden belirlenmiş hastalar uygulanabilir.

Ayrıca çocuklarda ürolojik hastalıklar üroloji bölümümüzde tedavi edilmektedir. Sünnet, üroloji uzmanımız tarafından, ameliyathane koşullarında ve çocuk psikolojisi en az etkilenecek şekilde yapılmaktadır.

Prostat Kontrolü

Prostat kanseri erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanserdir. Erken evrede bilirgin bir şikayete sebep olmamaktadır. Zaten amacımız hastalarda henüz herhangi bir yakınmanın olmadığı erken evrede tanı koymaktır. Bu yüzden, ailesinde prostat kanseri bulunan erkekler 40 yaştan itibaren, diğer erkekler ise 50 yaştan itibaren prostat ‘check-up’ı yaptırmalıdır.

Prostat kontrolü şu incelemeri içerir ;Üroloji Uzmanı tarafından prostat muayenesi, kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) düzeyi bakılması, Üriner Sistem Ultrasonografisi, Uroflowmetri ile idrar akım hızı ölçümüdür.

Prostat Kontrolü

İdrar kanalı çevresindeki prostat hücrelerinin çoğalarak mesane çıkımını tıkaması ve idrar akımına engel olmasıdır. Prostat büyümesi başlayan çoğu erkek, idrarla ilgili problemleri nedeniyle yaşam tarzlarını değiştirmek zorunda kalırlar. Seyahat özgürlüklerini tuvalete yakın olmak uğruna kısıtlayabilirler. İyi huylu prostat büyümesinde büyüyen hücreler vücuttaki diğer bölgelere yayılım göstermezler.İyi huylu prostat büyümesinin yol açtığı bu durumlar çeşitli şekillerde tedavi edilebilir. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağı, hastanın şikayetlerinin şiddetine, prostatın büyüklüğüne göre, hastanın isteği ve beklentisi de göz önüne alınarak, üroloji uzmanının değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Prostat büyümesi tedavi yöntemleri şunlardır:

İlaç Tedavisi:

Prostat ve mesane çıkışındaki düz kasları gevşeterek ve prostat büyümesini bir miktar durdurarak etkili olurlar. Hastanın sürekli ilaç kullanmasını gerekir.

Cerrahi Tedavi:

  • Transüretral Prostatektomi (TUR-P): Kapalı prostat ameliyatı olarak ta bilinen TUR-P yönteminde penisten girilir ve prostat küçük parçalar halinde çıkarılır. Halen prostat büyümesi tedavisinin altın standart yöntemidir. Etkili bir tedavi yöntemidir.
  • Lazer Prostatektomi (Greenlight): Son yıllarda popüler olan bu yöntemde prostat dokusu buharlaştırılarak ortadan kaldırılır. Bu yöntemin en büyük avantajı operasyon esnasında kanamanın çok az olmasıdır. Hastalar ertesi gün hastaneden taburcu olabilmekte ve normal yaşantılarına daha kısa süre içinde dönebilmektedirler.
  • Açık Prostat Ameliyatları: Büyük prostatlarda tercih edilen alternatif bir yöntemdir. Hastanın hastanede 4-5 gün kalmasını gerektirir. Tıp teknolojisindeki gelişmelerle beraber günümüzde daha az yapılmaktadır.
  • Prostat Stentleri: Endoskopik yolla prostat içine yerleştirilebilen bu stentler tıkalı olan idrar kanalında bir tünel oluştururlar. Operasyona uygun olmayan hastalarda tercih edilmektedir.

Üroonkoloji ve Ürolojik Kanserler

Üroonkoloji, üroloji bölümünün böbrek, idrar torbası (mesane), prostat ve testis kanserlerinin teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen alandır.

Böbrek kanseri genellikle 50-70 yaş arası sık görülen ve ağrısız veya ağrılı kanama ile kendini belli eden bir kanser türüdür. Erken teşhis ile yapılacak cerrahi tedavi sonrası hastaların çok büyük bir oranı hastalıktan tamamen kurtulabilmektedir.

Mesane (idrar torbası) kanseri yine ağrısız kanama ile kendini belli eder. Erkeklerde üç kat daha sık görülür. Mesane kanserleri ilk olarak kapalı ameliyat yöntemiyle çıkarılır ve gelecek patoloji sonucuna göre tedavinin devamına veya tam olarak iyileştiği ve takibine karar verilir.

Prostat Kanseri Prostat kanseri genellikle hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir yakınmaya neden olmaz. Hastalığın ileri yaşta sık gözlenmesi, fakat erken dönemde herhangi önemli bir yakınmaya sebebiyet vermemesi nedeniyle, hastalığın erken ve tedavi edilebilir dönemde tanınabilmesi amacıyla ailesinde prostat kanseri bulunan erkekler 40 yaştan itibaren, diğer erkekler ise 50 yaştan itibaren prostat kontrolü yaptırmalıdır. Tedavi seçenekleri çok çeşitli olup cerrahi yöntemler dışında, hormonal tedavi, radyoterapi, kriyoterapi veya HIFU yöntemi ile tedavisi mümkündür.

Testis kanserleri 15-35 yaş arası görülen erkek kanserleri içinde en sık görülenidir. Genelde testiste ağrısız veya ağrılı şişliğe sebep olur. Tüm kanser tiplerinde olduğu gibi erken teşhis edildiğinde hastalıktan tamamen kurtulmak mümkündür. Bu yüzden genç erkeklerin kendi kendine elle testis muayenelerini ayda bir yapmaları ve şüpheli bir sertlik veya şişlik varlığında üroloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir.

İnkonti̇nans-İdrar Kaçırma

İdrar Kaçırma Nedir?

Normal günlük işler sırasında, ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışı “idrar kaçırma” olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kontrolü dışında oluşan, sosyal ve/veya hijyenik problem yaratan idrar tutamama (kaçırma) durumudur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda, erkeklerde ve çocuklarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. idrar kaçırma kesinlikle yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. Bir uzmana başvurmalısınız.

İdrar Kaçırma Tipleri:

Stres Tipi İdrar Kaçırma: Kadınlardaki idrar kaçırmanın en sık görülen nedenidir. Ani hareketlerle örneğin gülerken, öksürürken, hapşırırken, yürürken, egzersiz yaparken vb. istemsiz idrar kaçırma görülüyor. İki temel nedeni vardır: “Birincisi ve en sık olanı pelvik taban kaslarının zayıflığıdır. Diğer nedeni mesane boşalmasını kontrol eden kasların yetersizliğidir.

Sıkışma Tipi İdrar Kaçırma: Güçlü bir tuvalete gitme ihtiyacı hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma şeklinde görülen tipidir. Daha çok aşırı aktif mesane dediğimiz durumda görülmektedir.

Miks Tip İdrar Kaçırma: Stres tipi idrar kaçırma ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın bir arada olduğu tipe miks idrar kaçırma denir.

Taşma Tipi İdrar Kaçırma: Mesanede kapasitenin üzerinde idrar depolandığında idrar yapma zorunluluğu hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma durumudur. Kişi hiçbir zaman mesanesini tamamen boşaltamadığı hissine kapılır. İyi huylu prostat büyümesinin ileri dönemleri, diyabet, geniş pelvik cerrahi, pelvik yaralanma, omurilik yaralanmaları, multipl skleroz gibi durumlarda kas tonusunun kaybolması sonucu oluşuyor.

Cerrahi Tedavi: Günümüzde cerrahi tekniklerin ilerlemesi ve sentetik mesh teknolojisinin ilerlemesine parelel olarak, cerrahi tedavi en yaygın ve en efektif tedavidir. Ancak hasta seçimi ve uygun cerrahinin seçimi son derece önemlidir. Cerrahi abdominal (karından), laparoskopik veya vajinal yolla uygulanabilmektedir. Günümüzde uygulan en efektif yöntem vajinal yolla gerçekleştirilen cerrahi tekniklerdir. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen günlük yaşamına dönebilmektedir. Günümüzde ensık kullanılan cerrahi prosedürler TVT, TOT ve mini-sling teknikleri popüler olarak uygulan operasyonlardır. Ameliyathane şartlarında, yaklaşık 15 dakikada, genel veya spinal anestezi altında uygulanabilir. Hasta hemen ertesi gün taburcu edilmektedit. Başarı oranları % 90′ nın üzerindedir ve uzun dönem sonuçları son derece başarılıdır.

Erkeklerde İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma genel olarak erkeklerde kadınlara oranla daha az görülüyor. Ama görüldüğü zaman yaşam kalitesini kadınlara oranla daha fazla bozuyor. Belki bu nedenle idrar kaçıran erkek hemen bir üroloji uzmanına koşarken, idrar kaçıran kadınlarda aynı davranışı gözlemlemiyoruz. Kadınlar özellikle belirli yaşın üzerinde idrar kaçırmayı yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak algılayabiliyorlar. Bu yanlış bir inanıştır idrar kaçırmak bir hastalıktır ve günümüzde başarı ile tedavi edilmektedir.

İdrar Kaçırma Tipleri:

İdrar yapmayı bitirdikten sonra kişi ayağa kalktığında veya iç çamaşırını çektiğinde damlama şeklinde idrarın gelmeye devam etmesi şeklinde idrar kaçırma olabilir. Her yaşta erkeklerde görülebilse de çoğu zaman iyi huylu prostat büyümesiyle birliktedir. Prostat ameliyatı sonrasında düzelebilir. Üretrada divertikül (baloncuk) gelişmiş olabilir bu durum da sistoskopi ve divertikülektomi yapılabilir. Tedaviye yanıt vermeyen hastalara dış idrar yolunu daha efektif boşaltmaya yönelik bazı teknikleri öğretmek faydalı olabilir.

Prostat büyümesi erkeklerde 40 yaşından sonra görülen bir durumdur. İlerleyen prostat büyümeleri tedavi edilmez ise mesane hem depolama hem de boşaltma görevini yapamaz hale gelebilir ve mesane aşırı aktivitesine bağlı sıkışma tipi veya mesane kası zayıflığına bağlı taşma tipi idrar kaçırma ortaya çıkabilir.

Özellikle prostat kanseri tedavisinde uyguladığımız radikal yani prostatın tamamının seminal veziküller ile birlikte çıkarma operasyonları, daha seyrek olarak da iyi huylu prostat ameliyatları sonrası idrar tutmayı sağlayan “üretral sfinkter” adı verilen yapının zarar görmesi nedeniyle idrar kaçırmalar görülebilir.

Çocuklarda İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma hem çocukları hem de aileleri rahatsız eden bir sorundur. Gece idrar kaçırmalarında eşlik eden nörolojik ya da üriner bir sorun yoksa tedavi için 5 yaşına kadar beklenmelidir. Ancak her durumda ailelerin çocuğa sabırla yaklaşması ve asla cezalandırma, suçlama gibi rahatsızlığı daha da karışık hale getirecek davranışlar sergilememesi gerekiyor. Çocuklarda idrar kaçırma Gece ve gündüz olmak üzere pratik olarak iki şekilde görülür. Gündüz idrar kaçırma biraz daha karışık ve çok ayrıntılı tetkik ve tedavi gerektiren bir grup hastalık. Bu sorunu yaşayan çocuklarda özellikle 2 yaşından sonra dikkat edilmesi gerekiyor. İdrar torbasının kontrolünün olmamasına bağlı gece veya gece gündüz farkında olmadan çocuklarda altına kaçırma hastalığına enürezis denir. Genellikle 5 yaş üstü çocuklar için kullanılan bir terimdir. Çocuklarda idrar torbası kontrolü gündüzleri 2 yaşında geceleri 2,5 yaşında kazanılır.

Gündüz idrar kaçırmanın sebebi idrar torbası kaslarının düzensiz çalışmasına bağlıdır. Genellikle çocuklarda oyuna dalma veya herhangi bir şeye çok fazla konsantre olması sonrası tuvalet ihtiyacını önemsememesi sonrası olur. Beş yaşındaki çocukların % 20, 7 yaşındaki çocukların %10, 10 yaşındaki çocukların %5’inde primer gece enürezisi mevcut olup 15 yaşından sonra %1’dir.

Çocuklarda Tedavi

Altını ıslatan çocuklara genel olarak 5 yaşından sonra tedavi edilmesi gerekmektedir. Alarm cihazları çocuk idrar kaçırmaya başlar başlamaz hareket geçen ve böylece çocuğun uyanıp, mesanesini kontrol etmesi konusunda yardımcı olan araçlardır. Bu tedavi ile %70-80 tedavi başarısı vardır ve tedaviyi bıraktıktan sonra idrar kaçırmanın tekrar başlama oranı çok düşüktür, fakat aileler uyku düzenleri bozulduğu için pek tercih etmemektedir. Medikal tedavide çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. En çok tercik edilen tedavi ilaç tedavisi ve davranış tedavisidir başarısı alarm cihazlarından düşük olsa da çok tercih edilir. Halk arasında bu ilaçların kısırlık yaptığı gibi yanlış inanışlar vardır.