Check Up

Check Up genel bir vücut taramasıdır. İçinde laboratuvar testleri, kan testleri, idrar ve dışkı testleri ve radyolojik tetkikler yani görüntüleme tetkikleri, kanser tarama testleri ve uzman doktor değerlendirmeleri bulunur.

Sağlık sektörü olarak amacımız yalnızca tespit edilen hastalığı tedavi edip takip etmek değil hastalıklar meydana gelmeden de korunmak ve önlemektir. Hayat koşuşturması içerisinde zaman zaman es geçtiğimiz aslında en önemli ve bizim için kıymetli olan sağlığımıza hassasiyet göstermemiz için fırsat verir. Unutmayın: Erken teşhis hayat kurtarır…
Hastanemizde Gerçekleştirilen Check-Up Çeşitleri: 

Muayeneler

 • Diyetisyen Muayenesi
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • Fosfor (P)
 • Hemogram
 • Kalsiyum (Ca)
 • Sedimantasyon

Radyoloji Tetkikleri

 • Vertebra Grafileri, Dorsal veya Lomber (İki Yön)

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Göğüs Hastalıkları Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • CA-19-9
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • CRP (Türbidimetrik)
 • Glukoz (Açlık)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • Kreatinin
 • LDH (Laktik Dehidrogenaz)
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • E2 Estradiol
 • FSH
 • Glukoz (Açlık)
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Kreatinin
 • LH (Lüteinleştiren Hormon)
 • Sedimantasyon
 • Sıvı Bazlı Smear (Thin Prep)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Mammografi

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • Glukoz (Açlık)
 • HBa1c-Glikozile Hemoglobin
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • LDL Kolesterol
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Ürik Asit

Radyoloji Tetkikleri

 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Tüm Vücut Yağ Analizi

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • Demir
 • Demir Bağlama Kapasitesi
 • Ferritin
 • Glukoz (Açlık)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • Kreatinin
 • Sedimantasyon
 • Serbest T4
 • Total Kolesterol
 • TSH
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)
 • Vitamin B12

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Glukoz (Açlık)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Sıvı Bazlı Smear (Thin Prep)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Meme US (Bilateral)
 • Tiroid US

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Glukoz (Açlık)
 • HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • Kreatinin
 • LDL Kolesterol
 • Sedimantasyon
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Tiroid US

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • CA-125
 • CA-19-9
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Glukoz (Açlık)
 • HBa1c-Glikozile Hemoglobin
 • HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Klor (Cl)
 • Kreatinin
 • LDL Kolesterol
 • Potasyum (K)
 • Sedimantasyon
 • Serbest T4
 • Sıvı Bazlı Smear (Thin Prep)
 • Sodyum (Na)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • Mammografi
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Tiroid US

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Muayeneler

 • Dahiliye Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi
 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Kardiyoloji Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri

 • 25-Hidroksi Vitamin D3
 • AFP (Alfa-Feto Protein)
 • ALT (Alanin Aminotransferaz)
 • Anti HBS (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • Anti HCV (Mikropartikül İmmün Assay – MEIA veya Benzeri)
 • AST (Aspartat Transaminaz)
 • CA-19-9
 • CEA (Karsinoembriyonik Antijen)
 • Gaitada Gizli Kan Aranması
 • Glukoz (Açlık)
 • HBa1c-Glikozile Hemoglobin
 • HBsAg (Kemoluminesans veya Benzeri)
 • HDL Kolesterol
 • Hemogram
 • İdrar Tetkiki (Tam Otomatik Biyokimyası veya Mikrobopisi)
 • Kalsiyum (Ca)
 • Klor (Cl)
 • Kreatinin
 • LDL Kolesterol
 • Potasyum (K)
 • PSA (Serbest)
 • PSA Total (Prostat Spesifik Antijen)
 • Sedimantasyon
 • Serbest T4
 • Sodyum (Na)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH
 • Üre-Kan Üre Azotu (BUN)

Radyoloji Tetkikleri

 • Abdomen US, Tüm
 • Akciğer Grafisi P.A. (Tek Yön)
 • EKG (Elektrokardiyogram)
 • Ekokardiyografi (EKO)
 • SFT (Solunum Fonksiyon Testi)
 • Tiroid US

Check-Up Paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz.

Detaylar için Arayın
0282 693 34 00

Niçin Check-Up Yaptırmalıyız?

Modern tıp, hastalık ortaya çıkmadan önce gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasını sağlamayı amaçlar. Çünkü hastalık ortaya çıktıktan sonra hem tedavisi çok daha pahalıdır hem de sağlık artık bir kez bozulmuş olur. İşte bu nedenle, hiç şikayeti olmasa da her insanın belirli periyodlarla doktora başvurarak genel sağlık kontrolünden geçmesi gerekir. Bu periyodlar yaşa ve kişinin genel durumuna göre değişebilir. Çağımızın hastalıları olan koroner arter hastalıkları, kanser, hipertansiyon ve pek çok diğer hastalıkta erken ve doğru tanı, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece büyük önem taşır. Ayrıca birçok hastalık hiçbir belirti vermeden ve hastada hiçbir şikayete neden olmadan yıllarca sinsice seyredebilir. Öte yandan beyin, kalp, böbrekler gibi hayati organlara sonunda çok ciddi hasarlara yol açan hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve diyabet gibi hastalıklarda da yine erken teşhisin ve düzenli tedavinin önemi büyüktür. Önemsiz olduğunu düşündüğünüz bir belirti bile çok önemli bir hastalığın habercisi olabilir.

O güne kadar kişinin farkında olmadığı hastalıklar veya hastalığa yol açacak durumlar saptanırsa bireylere önleyici tedbirler, örneğin yaşam tarzında değişikler (sigara bırakılması, alkol sınırlaması, egzersiz), beslenme alışkanlıklarında değişiklikler önerilebilir. Koruyucu nitelikte tıbbi ve cerrahi tedaviler ve girişimlerle hastalıkların oluşumunun önüne geçilebilir veya erken aşamadaki rahatsızlıkların ilerlemesi engellenebilir.

Tıbbın her alanında gerçekleşen araştırmaların sonucunda pek çok hastalık için etkin girişim ve tedaviler geliştirilmektedir. Bunlar arasında şeker, kolesterol ve hipertansiyonla mücadele edilerek koroner kalp hastalığı, periferik damar hastalıkları, felç ve beyin kanaması gibi santral sinir sistemi hastalıkları engellenebilmektedir. Sigaraya bağlı akciğer hastalığı, alkol veya hepatit B virüsüne bağlı karaciğer hastalığı taramalarla açabilecekleri sorunlar açısından seyirleri önceden değiştirilebilen hastalıklar arasında sayılabilir. Meme, rahim boynu, kalın bağırsak ve prostat gibi sık görülen bazı kanserler, kansızlık, kemik erimesi gibi hastalıkları erken tanıyarak bunların yol açacağı sorunlar giderilebilmektedir. Check-up’ın mensturasyon (adet) günlerine rastlamaması tavsiye olunur.

Randevu ve Bilgi Almak İçin