Kalite Politikası

Ocak 2018 – Mayıs 2019 Hasta Memnuniyet Oranlarımız

Polikliniğe Başvuran Hasta Memnuniyeti 95%
Yatan Hastaların Hasta Memnuniyeti 95%
Acile Başvuran Hastaların Hasta Memnuniyeti 93%

Kalite Politikamız

  • Güvenilir,
  • Hasta odaklı,
  • Çalışanların memnuniyetini ve katılımını sağlamak için gerekli tedbirleri alan,
  • Tüm personelimizin bilgi ve becerilerini en üst seviyede tutmayı ve geliştirmeyi sağlayan eğitim programları uygulayan, takip eden,
  • Meslek etiği, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışan,
  • Kalite yönetim sistemine ve tıp alanındaki gelişmelere uygun,
  • Zamanında, doğru ve etkin,
  • Verilen tüm hizmetlerde uluslararası standartlara ulaşmayı hedefleyen,
  • Sürekli iyileştirme yapısı içinde hizmet sunmaktır.