Dil Tercihi

Ağrısız Kanlı İdrar

40 Yaş Üstünde, Ağrısız Kanlı İdrar Yapılması Halinde İlk Akla Gelmesi Gereken Hastalık Mesane Kanseridir

Mesane kanseri erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olup, tüm kanserler içindeki payı %8.5’dir. Erkeklerde kadınlara göre dört kat daha sık ortaya çıkmaktadır. İnsidansının erkeklerde yüksek olması sigara kullanımının ve mesleksel risk faktörlerine maruziyetin kadınlara göre fazla olması ile açıklanmaktadır. Sigara kullanımının yanı sıra, ülkemizde iç gücü katılım düzeyinin erkeklerde %70.4, kadınlarda %27,4 olduğu göz önüne alınırsa erkekler mesleksel risklere kadınlardan daha fazla maruz kalmaktadır.

Mesane kanseri genellikle orta veya ileri yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Yeni tanı alan hastaların yaklaşık %90’ı 60 yaş ve üstünde olup, 35 yaşın altında nadirdir.

Mortalite ve Sağkalım

Mesane kanserine bağlı ölümler, kanser nedenli ölümlerin, büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülkemizde mesane kanseri erkeklerde en fazla ölüme neden olan beşinci kanser türüdür.

Risk Faktörleri

Sigara

Sigara içenlerde mesane kanseri gelişme riski, içmeyenlerle karşılaştırıldığında 3-4 kat daha fazladır. Halen sigara içen kişilerin sigarayı bıraktıkları takdirde mesane kanseri vakalarının erkeklerde %42’sinin, kadınlarda %13’ünün önlenebileceği bildirilmektedir.

Sıvı Alımı ve İçme Suyu Kaynakları

Yüksek miktarlardaki sıvı alımının idrardaki metabolitleri sulandırdığı ve idrara çıkma sıklığını arttırdığı için mesane epitalinin karsinojenlerle temasını önlediği ve böylelikle kansere karşı koruyucu olduğu bildirilmektedir.