Dil Tercihi

Şarbon Hastalığı Nedir?

Şarbon (Antrax)

Etken: Bacillus anthracis: gram pozitif, sporlu bir çomaktır.

Sporları; kuruluğa, UV, yüksek PH, dezenfektanlara karşı dirençlidir. Şarbon esasen ot yiyen hayvanların hastalığıdır.

Enfekte hayvanlar, keçi, koyun, sığır, at veya geyikleşi, kılları, yünü veya derisi ile temas, enfekte etlerin yenilmesi, enfekte hayvan ürünleri ile temas edilmesi ile hastalık insanlara bulaşır. İnkübasyon süresi 2-5 gündür. Akciğer şarbonunun inkübasyon süresi yaklaşık 10 gündür . Kısa süreli grip benzeri semptomdan hızla göğüs ağrısı ve dolaşım yetmezliğine ilerleyebilir. Akciğer şarbonu zamanında teşhis ve tedavi edilmezse son derece ölümcüldür. Hastalığın deri formu en sık görülen formudur. Ağrısız lezyonun papüle, veziküle, nekroza ve eskara ilerleyebilir. Tanı: Lezyon veya akıntıdan direkt yayma ve kültür ile konur.

Tanısı zamanında konulduktan sonra şarbon hastalığı uygun ilaç tedavisi ile tamamen iyileştirilebilmektedir.