Dil Tercihi

İnmemiş Testis

Miyadında doğmuş erkek bebeklerin yaklaşık %1 ile %4 kadarında  testislerin torbaya inmediği görülmektedir. İnmemiş testis görülen çocuklarda testis travması, testisin  dönmesi, testis fonksiyonlarında bozulma, ve ilerleyen yaşlarda testis tümörü ve kısırlık daha yüksek oranlarda görülmektedir. Bu nedenle tanı ve tedavisinin geciktirilmeden yapılması oldukça önemlidir.

İnmemiş Testis Tedavisindeki Amaç

  1.  Testis fonksiyonlarının bozulmasını önlemek
  2.  Potansiyel testis tümörü olasılığını azaltmak
  3.  Tümör gelişme riskine karşı tanıyı kolaylaştırmak için testisi görünür ve muayene edilebilir bir yere indirmek
  4.  Testis dönmesi gibi komplikasyonları önlenmektir.

Yenidoğan bebeklerde doğumdan sonraki ilk 6 ayda testisin kendiliğinden torbalara inmesi beklenmelidir. Şayet iniş bu dönemde gerçekleşmezse, günümüzdeki fikir birliğine göre cerrahi tedavi bu süre sonunda planlanmalıdır. Çünkü;

  1. İniş tam miyadında doğmuş erkek çocuklarda 6 aydan sonra sıklıkla olası değildir.
  2. Testis büyümesi erken ameliyat sonrası normale yakın olabilmektedir.
  3. İnmemiş testis tedavisinde hormon kullanımı, düşük yanıt oranları ve uzun dönem etkinliğinin gösterilememiş olması nedeniyle önerilmemektedir.