Dil Tercihi

Sünnet İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Sünnet

Penis derisinin ucunun alınarak penis ucunun açığa çıkarılma işlemine sünnet denir. Sünnet bazı toplumlarda sağlık nedenleri ile yapılırken, bazılarında geleneksel, bazılarında dini, bazılarında da kültürel bir uygulamadır. Sünnet tüm dünyada uygulanan en yaygın cerrahi girişimlerden biridir.

Yenidoğan Sünneti

Hayatın ilk yılında erkek çocuklarda kızlardan daha yüksek oranda saptanan idrar yolu enfeksiyonlarının sünnetli olup olmama ile doğrudan ilişkisi vardır. Şöyleki; ilk yıl içinde ateş ile hastaneye başvuran sünnetsiz çocuklarda bakteriüri (idrarda bakteri görülmesi) sıklığı %36 iken sünnetlilerde bu oran sadece %1.6’dır. Sünnetsiz bebeklerin idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riski sünnetlilere göre 10 kat daha fazladır. Ayrıca tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları sıklığı sünnetsiz çocuklarda daha fazladır.

Sünnet derisinin iç (mukozal) kısmı patojen mikroorganizmalar için uygun bir ortam sağlamaktadır ve doğum sonrası günler içerisinde buraya patojen mikroorganizmalar yerleşmektedir. İdrar yolu için patojen olan bu bakterilerin kolonizasyonu ilk 6 ay süresince artarak sürmekte bu da 6 yaşına kadar olan sünnetsiz çocuklarda 10 kata kadar ulaşan idrar yolu enfeksiyonu riskini getirmektedir.

Bu nedenle yenidoğan döneminde yapılan sünnetin bebeği idrar yolu enfeksiyonlarından koruma özelliği bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir. Yenidoğan sünneti hangi yöntemle yapılırsa yapılsın lokal anestezi kullanım gerekliliği vardır.

Ayrıca kastrasyon anksiyetesinin (cinsel organının fiziksel olarak zarar göreceği kaygısının)bu dönemde yaşanmayacak olmasının yanı sıra çocuk, bir cerrahi müdahalenin getireceği endişeyi de duymayacaktır.

Sünnet ve HIV Enfeksiyonları

Sünnetli erişkinlerde HIV enfeksiyonu açısından risk yarı yarıya azalmaktadır. Sünnet Dünya Sağlık Örgütü tarafından AIDS ile mücadelede başarılı bir yöntem olarak değerlendirilmiş ve “aşı kadar etkin” tanımlaması yapılmıştır.

Kısaca sünnetin yararları şu şekilde özetlenebilir: Erken sünnet erkek çocuklarda görülen üriner enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Sünnetli erkeklerde AIDS de dahil olmak üzere cinsel yolla geçen hastalıklara rastlanma oranı daha düşüktür. Yine sünnetli erkeklerde penis kanseri gelişimi daha az görülmektedir. Sünnetli erkeklerin partnerlerinde serviks kanseri gelişimi de daha azdır. Ayrıca beklendiği üzere sünnet fimozis, parafimozis ve balanit gibi sünnet derisinde sıklıkla gördüğümüz problemleri de önlemektedir.

Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz gibi rutin sünnet geleneği olan ülkelerde yeni doğan dönemi, sağladığı avantajlarla sünnet için tercih edilmesi gereken bir dönemdir.