Dil Tercihi

Kadınlarda İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma, her türlü kontrol edilemeyen ve istenmeyen idrar tutamama durumudur. Eğer bu durum düzenli olarak tekrarlarsa tıbbi bir sorun olarak kabul edilmektedir.

Araştırmalara göre kadınlarda idrar kaçırma, her üç kadının birinde görülmekte ve doğum sonrası bu oran her 4 kadından 3’e kadar yükselmektedir. Bu tip idrar kaçırma daha çok öksürme, hapşırma, aniden ayağa kalkma, gülme, ağır bir şey kaldırma gibi ani karın içi basınç arttığı durumlarında damla damla veya daha fazla idrar kaçırma olarak tanımlanmaktadır. En önemli risk faktörü gebelik, doğum ve menapozdur.

Günümüzde bu tip idrar kaçırmada en etkili tedavi yöntemi vajinal yolla gerçekleştirilen cerrahi teknikler olup özellikle askı ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlar çoğunlukla sentetik materyal kullanılarak pelvik askı oluşturulması, mesane boynu ve idrar kanalının desteklenmesi esasına dayanan operasyonlardır. Ameliyathane şartlarında, yaklaşık 15 dakikada, genel veya spinal anestezi altında uygulanabilmektedir. Hasta operasyondan bir gün sonra taburcu edilebilmekte ve hemen günlük yaşamına dönebilmektedir. Başarı oranları % 90’ın üzerindedir ve uzun dönem sonuçları son derece başarılıdır.